Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budżet Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130130-P Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Budżet Unii Europejskiej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rola budżetu ogólnego w systemie finansowym Unii Europejskiej. Zasady budżetowe i procedura budżetowa. Reformy budżetu. Programowanie wieloletnie. Źródła i struktura dochodów. Rodzaje i struktura wydatków. Płatnicy netto i beneficjenci netto. Rozliczenie Polski z Unią Europejską. Budżet ogólny UE w latach 2007-2013 oraz po 2013 r. Finansowanie pozabudżetowe.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z budżetem ogólnym Unii Europejskiej i jego rolą w systemie finansowym Unii. Proces tworzenia budżetu (dochody, wydatki) ich ewolucja i przyczyny. Kryzysy i reformy. Wprowadzenie wieloletnich ram finansowych. Wpływ kryzysu 2008+ i Brexit.

Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Wyd. II zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009;

K. Żukrowska, Budżet ogólny Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

K. Żukrowska, Budżet ogólny Unii Europejskiej w kontekście nowych uwarunkowań i możliwości ich ewolucji, w: J. Szlachta, M. Zalewska, K. Żukrowska, R. Towalski (red.) Społeczny kontekst ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 253-285; ISBN 978-83-8030-184-9;

K. Żukrowska, The New Financial Realities in the EU Caused by Change of Revenues of the General Budget After Brexit. The Case of Poland, w: K. Raczkowski, J. Klepacki (red.), Globalna i lokalna ekonomia rozwoju ? szanse i zagrożenia. Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XIII, Zeszyt 9, część I. Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź, Warszawa 2017, ISSN 1733-2486, s. 137-156;

Literatura uzupełniająca:

L. Oręziak, Perspektywa Finansowa 2007-2013 - kierunki ewolucji systemu finansowego Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt" (Narodowy Bank Polski) nr 7, lipiec 2004; M. Dylewski, B. Filipiak, A. Guranowski, J. Holub-Iwan, Zarządzanie finansami projektu europejskiego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009; L. Oręziak, Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej, Wyd. Elipsa, Warszawa 2007; http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/; http://www.parp.gov.pl/; http://www.mf.gov.pl/.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna genezę i strukturę systemu finansowego UE.

2. Student zna zasady i procedurę uchwalania budżetu ogólnego.

3. Student zna kompetencje poszczególnych instytucji i w procesie tworzenia i realizacji budżetu ogólnego.

4. Student zna źródła dochodów budżetu oraz rodzaje wydatków budżetowych.

5. Zna rolę finansowania pozabudżetowego.

Umiejętności:

1. Student potrafi nazwać i ocenić uwarunkowania prawne i ekonomiczne dotyczące kształtowania budżetu ogólnego.

2. Student umie określić rolę władz krajów członkowskich oraz poszczególnych instytucji UE w procesie kształtowania i wykonywania budżetu.

3. Student potrafi dokonać analizy czynników kształtujących dochody i wydatki budżetu ogólnego.

4. Student potrafi znaleźć i korzystać z różnych źródeł informacji nt środków dostępnych z budżetu ogólnego, w tym z Funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Kompetencje społeczne:

1. Student potrafi ocenić znaczenie finansowania z budżetu ogólnego dla rozwoju procesu integracyjnego w ramach Unii Europejskiej.

2. Student potrafi nawiązać kontakt z krajowymi instytucjami odpowiedzialnymi za wykorzystanie unijnych środków finansowych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 75.00%

referaty/eseje: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Proczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.