Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kapitalizm i demokracja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130070-P Kod Erasmus / ISCED: 14.8 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kapitalizm i demokracja
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-EKO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone dla studentów zainteresowanych ogólnym, społecznym kierunkiem badań pokazującym wielonurtowość współczesnej ekonomii. Przedmiot jest z gruntu interdyscyplinarny: próbujemy odpowiedzieć na pytania o wszechstronne związki kapitalizmu z demokracją. Otwarte metodologicznie dyskusje i porównawcze analizy historyczne, skłaniają studenta do wypracowania własnego podejścia.

Pełny opis:

1. Przedstawienie podstaw porównawczej ekonomii politycznej kapitalizmu (m.in. teoria modernizacji, teoria ładów społecznych, teoria krytyczna).

2. Porównanie historii 'klasycznego' przejścia od feudalizmu do kapitalizmu w Europie i politycznych reżimów kapitalizmu w warunkach XX/XXI wieku (koncepcje odmian kapitalizmu i ich krytyka).

3. Dyskusja 'deficytu demokracji' w krajach post-socjalistycznych a współczesna ekonomia polityczna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bowles, P. Capitalism, Pearson Education, 2007

2. Saward, M. Demokracja, Warszawa, Sic! 2008

3. Clift. B., Comparative political economy. States, markets and global capitalism, Palgrave 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Dani Rodrik, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, Norton & Co. 2011

2. Wolfgang Merkel, Is capitalism compatible with democracy?, Zeitschrift Vgl. Politische Wissenschaft, 2014

3. Wolfgang Streeck, How Will Capitalism End?: Essays on a Failing System, Juggernaut Books, 2016

4. Jan Werner Mueller, What is populism, University of Pennsylvania Press 2016 / Co to jest populism? Wyd. Krytyka Polityczna 2017.

5. The Palgrave Handbook of Social Movements, Revolution, and Social Transformation, Berch Berberoglu red., Palgrave 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Zna wybrane podejścia do ekonomii politycznej i analizy problemów przemian społeczno- gospodarczych.

- Rozumie powiązania problematyki przemian technicznych i kulturowych i rozwoju gospodarczego ze społeczną analizą tendencji przemian systemów panowania politycznego.

- Ma wiedzę na temat przypadków historycznych przemian z różnych okresów historycznych i obszarów geograficznych (kejsy).

Umiejętności:

- Potrafi samodzielnie stawiać pytania i udzielać odpowiedzi w zakresie problematyki związków gospodarki z władzą i ekonomii z polityką.

- Umie syntetyzować (streszczać artykuły) literaturę naukową w zakresie związków ekonomii z polityką

- Zna podstawy korzystania z dostępnych materiałów empirycznych na temat systemów politycznych i ekonomicznych.

Kompetencje społeczne:

- Potrafi pracować w grupie w zakresie porównawczej ekonomii politycznej.

- Potrafi przekonująco przedstawić własne wyniki badawcze.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 20.00%

referaty/eseje: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Sulejewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.