Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130020-P Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia III
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-EKO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedstawienie wybranych rozszerzeń podstawowych neoklasycznych modeli makroekonomicznych na poziomie średniozaawansowanym. Konfrontowanie wiedzy teoretycznej z badaniami empirycznymi. Podstawowe tematy obejmują m.in.: teorię konsumpcji i inwestycji, frykcje w pośrednictwie finansowym, efekty polityki fiskalnej i monetarnej, handel międzynarodowy i kursy walutowe.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy zdobytej przez studentów na podstawowych kursach makroekonomii o elementy teoretyczne uchylające niektóre kluczowe założenia przyjmowane w najprostszych modelach makroekonomicznych, a w szczególności w modelu realnego cyklu koniunkturalnego. W rezultacie słuchacze kursu uzyskają ogląd najważniejszych zagadnień podejmowanych we współczesnych badaniach makroekonomicznych, co położy podwaliny do samodzielnego studiowania artykułów naukowych z zakresu makroekonomii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Romer, D. (2016), Makroekonomia dla zaawansowanych. PWN.

2. Krugman, P.R, Obstfeld, M., Melitz, M. (2014) International Economics. Theory and Policy, Pearson.

3. Benassy, J.P. (2011) Macroeconomic Theory, Oxford University Press.

4. Materiały przygotowywane przez prowadzących.

Literatura uzupełniająca:

Wybrane opublikowane oraz nieopublikowane artykuły naukowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znać najważniejsze współczesne teorie makroekonomiczne na poziomie średniozaawansowanym.

Rozumieć jak odstępstwa od standardowych upraszczających założeń modeli makroekonomicznych mogą wpływać na ich implikacje.

Rozumieć metody matematyczne wykorzystywane we współczesnej makroekonomii na poziomie średniozaawansowanym.

Znać podstawowe kierunki badań teoretycznych i empirycznych we współczesnej makroekonomii

Umiejętności:

Stosować wiedzę makroekonomiczną na poziomie średniozaawansowanym.

Umieć wykorzystać zdobytą wiedzę do wyjaśnienia obserwowanych procesów gospodarczych w skali makro

Czytać ze zrozumieniem średniozaawansowane artykuły naukowe z zakresu makroekonomii

Kompetencje społeczne:

Mieć świadomość roli makroekonomii w procesie podejmowania decyzji gospodarczych

Akceptować różne perspektywy poznawcze w prowadzeniu badań makroekonomicznych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

inne: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.