Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konflikt czy kooperacja? Instytucjonalne ramy gospodarowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121590-P
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konflikt czy kooperacja? Instytucjonalne ramy gospodarowania
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-EKO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład łączy teorie związane z: ekonomią instytucjonalną, problem zawodności rynków oraz ewolucyjną teorię gier. Zastosowanie podstawowych teorii nowej ekonomii instytucjonalnej do wyjaśnienia różnic rozwojowych na przykładach z gospodarki realnej. Zaprezentowanie problemu wielości stanów równowagi i defektu koordynacji w kontekście zapóźnień rozwojowych ilustrowane przykładami problemów rozwojowych i sukcesów polityk przyspieszonego rozwoju.

Pełny opis:

Strukturalne oraz instytucjonalne uwarunkowania odmiennych poziomów rozwoju na świecie spotykają się z rosnącym zainteresowaniem w ramach współczesnej debaty ekonomicznej. Ekonomiści z obszarów ekonomii rozwoju, instytucjonalnej, behawioralnej oraz innych toczą spór dotyczący uniwersalnych i kontekstowych przyczyn i rozwiązań problemów związanych z efektywnością ekonomiczną w skali gospodarek narodowych i gospodarki globalnej. Na nowo odżywa debata dotycząca efektów zastosowania rozwiązań rynkowych i zakresu udziału państwa w gospodarce. Celem wykładu jest zastosowanie optyki konfliktu i kooperacji oraz uwarunkowań instytucjonalnych do analizowania rzeczywistości ekonomicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Samuel Bowles, Microeconomics, Behavior, Institutions and Evolution, Princeton University Press, Princeton 2004;

2. A. Allan Schmid, Conflict and Cooperation: Institutional and Behavioral Economics, Blackwell Publishing, 2004;

3. Thrainn Eggertsson, Economic behavior and institutions, Cambridge University Press, Cambridge 1999;

4. Eirik G. Furubotn, Rudolf Richter, Institutions and Economic Theory, The Contribution of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, 2005;

5. Marek Garbicz, Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego: Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate?, Wolters Kluwer Polska SA, 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. M.P. Todaro, S.C. Smith, Economic development, Addison Wesley, 2011;

2. M. Kightley, Polityka i reform Park Chung Hee jako źródło gospodarczego skoku Korei Południowej, Oficyna Wydawnicza SGH, 2013;

3. T. Persson, G.E. Tabellini, Democracy and Development: The Devil in the Details, NBER Working Paper No. 11993, 2006;

4. A. Przeworski, F. Limongi, Political Regimes and Economic Growth, "The Journal of Economic Perspectives", vol. 7, no. 3, 1993, s. 51-69;

5. D. North D., Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, 2005;

6. H.J. Chang, Institutions and economic development: theory, policy and history, "Journal of Institutional Economics", vol. 7 no. 4, 2011, s. 473-498;

7. D. Acemoglu, J.A. Robinson, Dlaczego narody przegrywają, Zysk i S-ka, 2014;

8. M. Olson, Dictatorship, Democracy, and Development, "The American Political Science Review", vol. 87, no. 3, 1993, s. 567-576.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zapoznaje się z podstawowymi teoriami nowej ekonomii instytucjonalnej oraz ze zjawiskiem defektu koordynacji w kontekście niedorozwoju gospodarczego.

Student pogłębia wiedzę na temat zalet efektywnych rozwiązań rynkowych i obszarów zawodności rynku, zdobywa wiedzę związaną z instytucjonalnymi uwarunkowaniami wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego.

Student poznaje zagadnienie zmiany instytucjonalnej, ścieżki zależności, znaczenia oczekiwań w kontekście efektów ekonomicznych.

Umiejętności:

Student potrafi zastosowań optykę instytucjonalną do analizowania różnic rozwojowych w gospodarce realnej; potrafi wskazać konkretne przyczyny niedorozwoju i powiązać je z problemem kosztów transakcyjnych.

Student potrafi zidentyfikować zjawisko defektu koordynacji i umie przedstawić sposoby przeciwdziałania takiemu zjawisku uwzględniając i wskazując na trudności takiego działania.

Student umie wskazać na korzyści i koszty różnych ustrojów politycznych i ich wpływ na rozwój gospodarczy; potrafi analizować przykłady potencjalnych zmian instytucjonalnych, ich ograniczeń oraz dynamizmu i znaczenia masy krytycznej.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie wagę kapitału społecznego dla rozwoju gospodarczego.

Student potrafi promować rozwój kapitału społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0