Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo handlu międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121460-D Kod Erasmus / ISCED: 10.2 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo handlu międzynarodowego
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-GLO
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studentom zostanie przekazana wiedza nt. ram prawnych i instytucjonalnych międzynarodowego handlu. Szczególny nacisk zostanie położony na wyjaśnieniu głównych różnic pomiędzy krajowymi systemami prawnymi, przedstawieniu regulacji transakcji w handlu międzynarodowym oraz dorobku w zakresie harmonizacji dziedzin prawa kluczowych dla międzynarodowej wymiany handlowej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie złożoności ram prawnych i instytucjonalnych międzynarodowego obrotu gospodarczego. Główny nacisk zostanie położony na różnicach między systemami prawnymi, prawie kolizyjnym w ramach Unii Europejskiej, sposobach rozstrzygania sporów w handlu międzynarodowym oraz zharmonizowanym prawie handlowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Akty prawne przekazane w trakcie zajęć.

Literatura uzupełniająca:

R. Schaffer, F. Agusti, L. Dhooge, B. Earle,

International Business Law and its Environment, South-Western, 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po ukończeniu kursu student posiada wiedzę o:

1. różnicach między systemami prawnymi,

2. głównych źródłach prawa cywilnego i handlowego w perspektywie międzynarodowej,

3.sposobach rozstrzygania sporów w handlu międzynarodowym.

Umiejętności:

Po zakończeniu kursu będzie rozumieć złożoność systemu prawnego regulującego handel międzynarodowy. Student w szczególności będzie umieć:

1. określić prawo właściwe w umowach międzynarodowych,

2. określić sąd właściwy w międzynarodowym sporze handlowym

3. współpracować z prawnikami.

Kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu studenta będzie charakteryzować wyższa świadomość ryzyka związanego z naruszeniem przepisów prawa.

Po zakończeniu kursu studenta będzie charakteryzować wyższa świadomość różnic między systemami prawnymi i krajami należącymi do poszczególnych systemów.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

referaty/eseje: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Targański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Napiórkowska, Bartosz Targański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Napiórkowska, Bartosz Targański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Menkes, Bartosz Targański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Napiórkowska, Bartosz Targański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Napiórkowska, Bartosz Targański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.