Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demography

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120911-P
Kod Erasmus / ISCED: 11.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Demography
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-EKO
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

See semester study programme.

Pełny opis:

Familiarizing students with the demography as a science, the basic methods of demographic analysis, interpretation of demographic indicators and use of different data sources, passing the knowledge on demographic changes, their determinants and implications - demographic, economic and social ones.

The lecture presents main topics of demography, basics of analytical methods used to study demographic processes as well as methods of demographic forecasting. In parallel, a contemporary demographic situation is presented (with many empirical illustrations) as well its implications for the future are discussed. Special attention is drawn to demographic changes in Poland and Europe. Basic theories on demographic processes are presented as well.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Preston, S.H. Heuveline P., Guillot M. (2001). Demography. Measuring and Modelling Population Processes. Blackwell Publishing

Rowland, D. T. (2003). Demographic Measures and Concepts. Oxford University Press

Caselli, G., J. Vallin, G. Wunsch, 2006, Demography. Analysis and Synthesis. Elsevier (selected chapters)

Literatura uzupełniająca:

World Population Prospects. The 2012 Revision. Highlights, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, United Nations, New York, 2013;

2nd European Demography Report: Meeting Social Needs in an Ageing

Society, EC, Brussels 2008;

I.E.Kotowska, J.Jóźwiak, A.Matysiak, A.Baranowska, 2008, Poland: Fertility

decline - a response to profound societal change and transformations in the labour market?, in: T.Frejka, T.Sobotka, J.M.Hoem, L.Toulemon (eds.), Childbearing Trends and Policies in Europe, Demographic Research, Vol. 19; Article 22: 795-854;

Avdeev A., Eremenko T., Festy P., Gaymu J., Le Bouteillec N., Springer S., R. Depledge, M. Grieve, A. Jacobs, E. Wiles-Portier, 2011, Populations and Demographic Trends of European Countries, 1980-2010, Population-E Volume 66, Number 1, p. 9-129.

Oeppen J. & J. W. Vaupel, 2002, Broken limits to life expectancy, Science, 296(5570)

Pison G., 2010, Child mortality reduction: a contrasting picture across the world, Population & Societies No. 463

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Know the basic demographic theories (of population reproduction, fertility, family, mortality, migration).

Be able to describe the current demographic problems of Poland and Europe.

Be able to define the basic demographic measures.

Understand the basic idea of demographic forecasting.

Be able to enumerate the major reasons behind the demographic change in Poland, Europe and the world.

Umiejętności:

Be able to analyse and interpret data on demographic processes (i.e. on population reproduction, fertility,family, mortality, migration, etc).

Be able to construct a life table and interpret its parameters.

Be able to standardize demographic measures.

Be able to use data sources used in demography.

Be able to compute major demographic measures.

Kompetencje społeczne:

Be aware of demographic processes and their possible consequences.

Understand the need to conduct socio-demographic research.

Be able to conclude about the current demographic change in Poland and Europe.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0