Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120860-S Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-MSG
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Globalizacja i konkurencyjność globalna: zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Pozycja konkurencyjna kraju. Konkurencyjność a zdolność konkurencyjna. Atrakcyjność inwestycyjna krajów i regionów. Analiza czynnikowa. Pozycja konkurencyjna. Konkurencyjność instytucjonalna. Strategia lizbońska Unii Europejskiej. Konkurencyjność międzynarodowa polskiej gospodarki.

Pełny opis:

Wprowadzenie do teorii i metodologii międzynarodowych studiów porównawczych dotyczących krajów i przedsiębiorstw w globalnym środowisku. Prezentacja najnowszych raportów zawierających analizę i ocenę konkurencyjności międzynarodowej, wolności gospodarczej, jakości instytucji i ryzyka w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.A. Weresa (red.), Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym. Wnioski dla Polski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ? Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2013; M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001; P.Krugman, Competitiveness: A Dangerous Obsession, Foreign Affairs, March/April 1994.

Literatura uzupełniająca:

M.A.Weresa (red.), Polska: Raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013; P. De Grauwe, Dimensions of Competitiveness, MIT, Cambridge, MA 2010; M.Miozzo, V.Walsh, International Competitiveness and Technological Change, Oxford Univ., USA, 2006; Coroczne raporty dotyczące oceny konkurencyjności międzynarodowej państw: IMD, World Competitiveness Report (annual report), Louzanne; The Heritage Foundation and The Wall Street Journal, Index of Economic Freedom, annual report, Washington, DC and New York; The World Bank and the International Finance Corporation, Doing Business (annual report), Washington; World Economic Forum (WEF), Global Competitiveness Report (annual report).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna różne koncepcje, techniki i modele używane do analizy determinant i poziomów konkurencyjności międzynarodowej.

2. Student zna podstawowe pojęcia dotyczące tematyki konkurencyjności i rozumie różnicę między pojęciami takimi jak: pozycja konkurencyjna, konkurencyjność i zdolność konkurencyjna.

3. Student zna zewnętrzne aspekty konkurencyjności, takie jak: bezpośrednie inwestycje zagraniczne lub procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej.

4. Student rozumie rolę innowacji i jakości instytucji jako jednych z najważniejszych czynników wpływających na poziom konkurencyjności międzynarodowej.

Umiejętności:

1. Student potrafi analizować dane statystyczne i raporty dotyczące oceny i porównań konkurencyjności międzynarodowej.

2. Student potrafi zidentyfikować źródła przewagi konkurencyjnej krajów i przedsiębiorstw.

3. Student potrafi wykorzystać model diamentu konkurencyjności Portera do analizy determinant przewagi konkurencyjnej kraju w odniesieniu do innych państw.

Kompetencje społeczne:

1. Student wykazuje świadomość znaczenia międzynarodowych uwarunkowań pozycji konkurencyjnej krajów i przedsiębiorstw.

2. Student wykazuje świadomość znaczenia problematyki konkurencyjności międzynarodowej w procesie podejmowania decyzji gospodarczych.

3. Student cechuje się zdolnością kojarzenia faktów i logicznego wyciągania wniosków.

4. Student wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu ekonomisty.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.