Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Financial Accounting

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120561-P Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Financial Accounting
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Qualitative characteristics and functions of an accounting. The main principles of recognition, classification and measurement of operating assets. The main principles of recognition, classification and measurement of investing assets.

The characteristics and measurement principles of equity and liabilities. Capital maintenance versus economic risk. Qualitative characteristics and components of the financial statement.

Pełny opis:

The objective: to introduce students to the principles of recognition and measurement of assets, equity and liabilities in an accounting and the income measurement; the introduction of the financial statements' qualitative characteristics and components.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją G.K. Świderskiej i W. Więcława, MAC Consulting, Difin, Warszawa 2016; M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006; Encyklopedia rachunkowości, M. Gmytrasiewicz (red. nauk), LexisNexis, Warszawa 2005; I. Olchowicz, A. Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Difin, Warszawa 2008; J. Turyna, Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2009; M. Karwowski, Accounting and Financial Reporting, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015.

Literatura uzupełniająca:

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2007; "Rachunkowość" - miesięcznik; M. Gmytrasiewicz, U. Kierczyńska, Rezerwy w rachunkowości i podatkach, DIFIN, Warszawa 2007; "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" SKwP; W. Gabrusewicz, K. Czubakowska, E. Nowak, Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student should be able to:

1. present the contemporary trends in the development of information function of an accounting,

2. recognize operating and investing assets,

3. describe the methods of initial measurement of assets and liabilities and their measurement subsequent to initial recognition,

4. assess the financial statement and understand the influence of capital maintenance concept in the income measurement.

Umiejętności:

Student should be able to:

1. make a valuation of individual assets and liabilities,

2. identify risk indications and assess the amount of provision,

3. measure the income using different methods,

4. prepare the financial statement and assess the financial position of an enterprise,

5. determine an accounting policy of an enterprise.

Kompetencje społeczne:

Student should

1. manage to evaluate correctness of accounting principles used in preparing the financial statement,

2. use accounting knowledge for making decision in the enterprise finance management.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.