Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120560-P Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cechy i funkcje systemu rachunkowości. Podstawowe zasady kwalifikowania, klasyfikowania i wyceny aktywów operacyjnych oraz aktywów inwestycyjnych. Cechy charakterystyczne i zasady wyceny kapitałów własnych i zobowiązań. Koncepcja zachowania kapitału a ryzyko działalności przedsiębiorstwa. Cechy jakościowe i struktura sprawozdania finansowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami identyfikowania i pomiaru zasobów majątkowych i kapitału przedsiębiorstwa w rachunkowości oraz pomiaru efektów działania, a także przedstawienie jakościowych cech i struktury sprawozdania finansowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Gierba, W. Gos, S. Hońko, B. Jakubiak, I. Kowalczyk, A. Szczęsna, Rachunkowość finansowa, SKwP, Warszawa, 2018;

J. Wielgórska-Leszczyńska, Użyteczność informacji w sprawozdaniach finansowych, [w:] Eseje o podatkach i rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018; J. Wielgórska-Leszczyńska, Wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa [w:] Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2015;.

J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka, FRR 2000

A. Cicha, K. Zasiewska, Rachunkowość dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne, SKwP, Warszawa 2018

I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin 2008

Literatura uzupełniająca:

M.Gmytrasiewicz, A.Karmańska, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006; Encyklopedia rachunkowości, M.Gmytrasiewicz (red. nauk), LexisNexis, Warszawa 2005; I.Olchowicz, A.Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Difin, Warszawa 2008; Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją G.K.Świderskiej i W.Więcława, MAC Konsulting, Difin, Warszawa 2009; J.Turyna, Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2009; Rachunkowość finansowa. Zbór zadań, Praca zbiorowa pod red. J. Wielgórskiej-Leszczyńskiej, Centrum Rachunkowości i Podatków, Legionowo 2011,.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2013; "Rachunkowość" - miesięcznik; M.Gmytrasiewicz, U.Kierczyńska, Rezerwy w rachunkowości i podatkach, DIFIN, Warszawa 2007; "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" SKwP; W.Gabrusewicz, K.Czubakowska, E.Nowak, Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie:

1. przedstawić współczesne kierunki rozwoju funkcji informacyjnej rachunkowości,

2. dokonać podziału składników majątku na służące działalności operacyjnej i działalności inwestycyjnej,

3. określić różne metody początkowej i bilansowej wyceny składników aktywów i pasywów,

4. ocenić sprawozdanie finansowe i znać wpływ zasady koncepcji zachowania kapitału w ustalaniu wyniku finansowego.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. dokonać wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów,

2. zidentyfikować przesłanki ryzyka i oszacować wartość rezerw,

3. ustalić w różnych wariantach wynik finansowy przedsiębiorstwa,

4. sporządzić sprawozdanie finansowe i ocenić w oparciu o nie sytuacje finansową przedsiębiorstwa oraz sformułować założenia polityki rachunkowości dla przykładowej jednostki.

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

1. umieć ocenić prawidłowość zastosowania zasad rachunkowości w dowolnym sprawozdaniu finansowym,

2. wykorzystać wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej w podejmowaniu decyzji finansowych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 30.00%

egzamin testowy: 20.00%

kolokwium: 40.00%

inne: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanna Bystrzycka, Magdalena Giedroyć, Katarzyna Klimczak, Edyta Łazarowicz, Marcin Pielaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Boroch, Hanna Bystrzycka, Magdalena Giedroyć, Katarzyna Klimczak, Edyta Łazarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Boroch, Hanna Bystrzycka, Magdalena Giedroyć, Katarzyna Klimczak, Edyta Łazarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Boroch, Hanna Bystrzycka, Magdalena Giedroyć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanna Bystrzycka, Magdalena Giedroyć, Katarzyna Klimczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Giedroyć, Katarzyna Klimczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.