Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacje międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120370-S Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Organizacje międzynarodowe
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Geneza i pojęcie organizacji międzynarodowych. Klasyfikacja, przesłanki powstania, tryb powoływania organizacji międzynarodowych. Podmiotowość prawna organizacji. Statut. Członkostwo, organy i podejmowanie decyzji w organizacjach międzynarodowych. Funkcje i finansowanie. Funkcjonariusze. ONZ i organizacje systemu NZ. Organizacje gospodarcze. Wybrane organizacje międzyrządowe i pozarządowe.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z genezą organizacji międzynarodowych, ich rolą w stosunkach międzynarodowych i społecznych, studia nad organizacjami międzynarodowymi w ujęciu instytucjonalnym i funkcjonalnym. Przedmiot ma współtworzyć, z innymi przedmiotami, wiedzę studenta o stosunkach międzynarodowych, problemach społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.Menkes, A.Wasilkowski. Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Oficyna Wolters Kluwer 2010; E.Latoszek, M.Proczek, Organizacje międzynarodowe: założenia, cele, działalność, DW Elipsa, Warszawa 2006; V.Rittberger, B.Zangl, International Organizations. Polity, Politics and Policie, Palgrave Macmillan, Hampshire 2005,

E.Latoszek, M.Proczek, Polityka rozwojowa. Rola Organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

Ph.Sands, P.Klein, Bowett's Law of International Institutions, 5th ed., Sweet&Maxwell, London 2001; H.G.Schermers, N.M.Blokker, International Institutional Law, 4th. ed., Martinus Nijhoff Publishers, Boston 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada wyspecjalizowaną wiedzę na temat, teorii, powstania i podmiotowości organizacji międzynarodowych.

2. Student zna specyfikę procesu podejmowania decyzji w organizacjach międzynarodowych.

3. Student dysponuje wiedzą na temat roli organizacji międzynarodowych we współczesnym świecie.

4. Student wykazuje się pogłębioną znajomością struktury i działalności wybranych organizacji międzyrządowych i pozarządowych.

Umiejętności:

1. Student posiada umiejętność analizy i krytycznej oceny roli organizacji międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej.

2. Student potrafi zinterpretować podział kompetencji między państwa a organy organizacji międzynarodowych oraz wskazać odpowiadające tym kwestiom rozwiązania prawne w prawie międzynarodowym publicznym.

3. Student posiada umiejętność przewidywania skutków decyzji podejmowanych na forum organizacji międzynarodowych dla państw członkowskich.

4. Student jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki na poziomie akademickim i zawodowym.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi formułować opinie dotyczące wpływu organizacji międzynarodowych na stosunki międzynarodowe w sferze społecznej, gospodarczej i politycznej.

Student potrafi wziąć udział w debacie społecznej nt. wpływu organizacji międzynarodowych na zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 30.00%

egzamin testowy: 40.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.