Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe transakcje i operacje logistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120060-P Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe transakcje i operacje logistyczne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-GBI
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Międzynarodowe transakcje i operacje logistyczne to subdyscyplina zarządzania w biznesie międzynarodowym o marketingu międzynarodowego. Obejmuje prezentację determinantów i zasad zarządzania operacjami logistycznymi na rynku między narodowym i przygotowanie, formułowanie i zawieranie różnych międzynarodowych transakcji gospodarczych.

Pełny opis:

Prezentacja kluczowych aspektów operacji logistycznych w łańcuchu dostaw oraz determinantów międzynarodowych transakcji gospodarczych, charakterystyka i analiza cyklu transakcji importowej i eksportowej. Prezentacja strategii i narzędzi logistycznych stosowanych przez przedsiębiorstwa międzynarodowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Rymarczyk, Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE, Warszawa 2017.

Incoterms 2020 by the International Chamber of Commerce, 2020.

B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2012;

Literatura uzupełniająca:

P.A.David, International Logistics. The Management of International Trade Operations, Cicero Books 2017;

E.Topritzhofer, International Business Transactions. Risk Analysis and Tools for Risk Management. Finance and Investment Services, 2010;

D.C.K.Chow, T.J.Schoenbaum, International Business transactions. Problems, Cases and Materials, Aspen Publications, 2007;

Euclides A.Coimbra, Kaizen in Logistics &Supply Chains. McGrow Hill Education, 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student poznaje różne rodzaje transakcji i kontraktów międzynarodowych

2. Student zdobywa wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w handlu międzynarodowym

3. Student zdobywa wiedzę z zakresu barier w handlu międzynarodowym oraz odprawy celnej.

4. Student poznaje rodzaje transportu międzynarodowego.

5. Student zdobywa wiedzę z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw

Umiejętności:

1. Student potrafi formułować klauzule kontraktowe.

2. Student potrafi kompletować dokumenty towarzyszące realizacji transakcji międzynarodowych.

3. Student potrafi ocenić wiarygodność zagranicznego partnera

4. Student potrafi zidentyfikować podstawowe operacje logistyczne i realizować projekty logistyczne

Kompetencje społeczne:

1. Student rozumie problemy prawne i etyczne w międzynarodowych transakcjach gospodarczych.

2. Student rozwija umiejętność pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 60.00%

ocena z ćwiczeń: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik, Marcin Król, Małgorzata Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.