Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110630-S Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Finanse
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład obejmuje dwa bloki tematyczne. Pierwszy to wprowadzenie do finansów, które zawiera zagadnienia teoretyczne dotyczące istoty i funkcji finansów, systematyki zjawisk finansowych, roli i funkcji pieniądza, porównania finansów behawioralnych z klasyczną teorią finansów. Drugi blok obejmuje finanse publiczne, finanse ubezpieczeń społecznych, finanse ubezpieczeń gospodarczych, finanse UE, system bankowy oraz finanse przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Zrozumienie roli zjawisk finansowych w kształtowaniu procesów gospodarczych. Zdolność kształtowania własnego poglądu krytycznego dotyczącego oceny efektywności przyjętych rozwiązań finansowych w poszczególnych segmentach rynku finansowego. Znajomość narzędzi kompleksowej analizy zjawisk finansowych zachodzących w naszym otoczeniu gospodarczym i umiejętność wykreowania postaw twórczych sugerujących pożądane zmiany. Poznanie procesów istniejących w czasie rzeczywistym, umiejętność wielowątkowego łączenia faktów w celu zaproponowania kompleksowych przyszłościowych rozwiązań systemowych. Umiejętność wyjaśnienia roli zjawisk finansowych w przebiegu procesów gospodarczych, w tym zagadnień teorii finansów, polityki finansowej, czyli roli państwa i jednostek samorządu terytorialnego w regulowaniu procesów gospodarczych za pomocą instrumentów finansowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Ostaszewski, M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku tom I, wyd. Difin, Warszawa 2021

J. Ostaszewski, E. Malinowska-Misiąg (red.), Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku tom II, wyd. Difin, Warszawa 2021

M. Czerwonka, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Difin, Warszawa 2013.

M. Czerwonka, Behawioralne, kulturowe i etyczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2019.

A. Alińska, B. Woźniak (red.), Współczesne finanse publiczne. Ujęcie sektorowe, Difin, Warszawa 2019.

E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Zarządzanie finansami publicznymi. Od budżetów gmin do strategii globalnych, Poltext-WSIiZ, Warszawa 2020.

P. H. Dembiński, Finanse po zawale, Wydawnictwo Emka, 2011.

Literatura uzupełniająca:

P.H. Dembiński, Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2017.

P. H. Dembiński, S. Beretta, Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości, Wydawnictwo M, Kraków 2015.

E. Malinowska-Misiąg, Potencjał dochodowy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Oficyna Wyd. SGH. Warszawa 2019.

J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński (red.), Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Difin, Warszawa 2004.

M. Czerwonka, B. Gorlewski, Finanse behawioralne, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2012.

J. Ostaszewski, M. Wrzesiński, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Cz. Martysz, Podstawy finansowania spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2017.

A. Karmańska, J. Ostaszewski (red.), Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauki o finansach, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2016.

J. Ostaszewski (red.), Polska w strefie euro? Szanse i zagrożenia, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2008.

J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2014. J. Ostaszewski (red.), O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk;

2. ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach;

3. ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej.

Umiejętności:

Student:

1. potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów;

2. potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów;

3. posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

Kompetencje społeczne:

Student:

1. potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności;

2. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 40.00%

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Sum
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Alińska, Krzysztof Marecki, Janusz Ostaszewski, Katarzyna Sum
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Alińska, Katarzyna Sum
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Alińska, Krzysztof Marecki, Katarzyna Sum
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.