Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110560-P Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele i funkcje rachunkowości. Rachunek majątku i kapitału. Wycena aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Struktura wewnętrzna aktywów i pasywów. Procedura ustalania wyniku finansowego i jego podział. Ocena płynności finansowej, wypłacalności oraz efektywności gospodarowania. Sprawozdawczość finansowa.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z: podstawowymi cechami, zasadami, koncepcjami i funkcjami systemu rachunkowości; możliwościami informacyjnymi rachunkowości; krajowymi i międzynarodowymi regulacjami rachunkowości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Pfaff, Rachunkowość. Podstawy, SKwP, Warszawa 2018.

M.Gmytrasiewicz, Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, DIFIN, Warszawa 20011; ; I.Olchowicz, Podstawy rachunkowości, DIFIN, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, red. M. Strojek-Filus, J. Pfaff, PWN, Warszawa 2018; Z. Messner, J. Pfaff, Teoria i zasady rachunkowości, SKwP, Warszawa 2016.

G.K.Świderska, Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Warszawa: MAC Consulting, Difin 2018.

M.Paszula (red.), Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań, Wyd. SGH 2008; Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tekst jednolity.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie:

1. opisać metody i zasady stosowane w systemie informacyjnym rachunkowości

2. rozpoznawać składniki aktywów i pasywów oraz odpowiednio je porządkować

3. podać treść ekonomiczną różnych kategorii kosztów i przychodów

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. posługiwać się językiem rachunkowości

2. ustalić wynik finansowy jednostki.

3. czytać sprawozdania finansowe i wstępnie interpretować ich zawartość

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

1. umieć wykorzystać wiedzę z rachunkowości do podejmowania decyzji ekonomicznych

2. znać podstawowe zasady etyki zawodu księgowego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

ćwiczenia: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Andruczyk, Wioletta Baran, Hanna Bystrzycka, Michał Kaczmarski, Michał Kariozen, Anna Karmańska, Katarzyna Kobiela-Pionnier, Małgorzata Krysik, Edyta Łazarowicz, Małgorzata Paszula, Monika Raulinajtys-Grzybek, Zuzanna Świerc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Boroch, Hanna Bystrzycka, Michał Kariozen, Anna Kłopotek, Małgorzata Krysik, Małgorzata Paszula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.