Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110540-S Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Istota prawa. Podstawowe pojęcia i instytucje prawne. Źródła prawa. System prawa. Wykładnia i stosowanie prawa. Prawa podmiotowe. Sądowa ochrona praw podmiotowych. Działy, źródła i zasady prawa cywilnego. Część ogólna prawa cywilnego. Prawo rzeczowe. Zobowiązania. Odpowiedzialność w prawie. Ekonomiczne skutki tworzenia i stosowania prawa. Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami prawa, wskazanie na rolę prawa we współczesnej gospodarce, poznanie zasad interpretacji prawa, przekazanie wiedzy z podstaw prawa cywilnego, z którymi słuchacz najczęściej będzie miał do czynienia w gospodarce rynkowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.Jabłoński-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo Prawne PWN, Warszawa 2007; J.Lewandowski, Encyklopedia prawa w zakresie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004; J.Lewandowski, Prawo cywilne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

W.Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo Scriptum, Poznań 2003; Z.Radwański, Prawo cywilne, część ogólna, Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2007;

S.Korycki, J.Kuciński, Z.Trzciński, Zarys prawa, Warszawa 2008; J.Ciszewski, A.Stępień- Sporek, Prawo cywilne. Część ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien poznać:

1. zasady budowy i funkcjonowania systemu prawnego;

2. główne zasady tworzenia i interpretacji tekstów prawnych;

3. zasady dotyczące zmian obowiązujących przepisów, w tym wpływu na te zmiany

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. mieć zdolność oceny komplikacji subsumpcji

2. umieć interpretować prostsze sytuacje prawne w samodzielnie identyfikowanych parametrach ich subsumpcji

3. umieć komunikować się ze służbami prawnymi w sprawach dotyczących kwestii prawnych

Kompetencje społeczne:

Student powinien nabyć:

1. ponadprzeciętną wrażliwość na zagadnienia prawne;

2. wysoką umiejętność komunikowania i argumentacji o zagadnieniach prawnych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 60.00%

kolokwium: 20.00%

referaty/eseje: 0.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Godlewska, Jerzy Gospodarek, Tomasz Grzybowski, Ewa Gwardzińska, Anna Kociołek-Pęksa, Marcin Menkes, Sylwia Morawska, Artur Nowak-Far, Jerzy Oniszczuk, Bogusław Pytlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Godlewska, Bogusław Pytlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Grzybowski, Ewa Gwardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.