Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja europejska (e-learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110459-S Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Integracja europejska (e-learning)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Geneza integracji europejskiej, podejmowanie decyzji w UE, mikroekonomia integracji europejskiej, polityki mikroekonomiczne UE, makroekonomia integracji walutowej, polityka pieniężna i fiskalna w UE

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat teoretycznych podstaw oraz mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej, w szczególności etapów oraz efektów integracji gospodarczej, genezy integracji europejskiej, systemu instytucjonalno-prawnego UE oraz obszarów objętych unijną polityką. Studenci zapoznawani są z wyzwaniami stojącymi przed Unią Europejską.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian - aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

R. Baldwin, Ch. Wyplosz, The Economics of European Integration

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna teoretyczne podstawy gospodarczej integracji regionalnej

Student zna mechanizmy funkcjonowania UE

Student zna system instytucjonalno-prawny UE

Umiejętności:

Student umie ocenić skutki gospodarcze i społeczne gospodarczej integracji regionalnej

Student umie ocenić dostosowania związane z uczestnictwem w ugrupowaniu gospodarczym

Student umie ocenić zjawiska zachodzące współcześnie w procesie integracji europejskiej

Kompetencje społeczne:

Student posiada świadomość złożoności uwarunkowań wpływających na integrację europejską

Student potrafi współdziałać w grupie dyskutującej problemy związane z integracją europejską

Metody i kryteria oceniania:

inne: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alina Szypulewska-Porczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alina Szypulewska-Porczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alina Szypulewska-Porczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-20 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.