Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski II (4-ty semestr)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 102540-D Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język polski II (4-ty semestr)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Lektorat z języka obcego II - studia licencjackie stacjonarne - semestr IV
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Język polski II (4-ty semestr)

Literatura:

Literatura podstawowa:

POLSKI krok po kroku 2

Autorzy: Iwona Stempek, Anna Stelmach, Sylwia Dawidek, Aneta Szymkiewicz

Literatura uzupełniająca:

B.Serafin, A.Achtelik, Miło mi panią poznać. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005; J.Lechowicz, J.Podsiadły,

Ten, ta, to - Ćwiczenia gramatyczne nie tylko dla cudzoziemców, Wing, Łódź 2001;

D.Gałyga, Ach, ten język polski! Ćwiczenia komunikacyjne. Universitas, Kraków 2001; M.Kowalska,

Polish in 4 weeks. Rea, Warszawa 2003.

M.Małolepsza, A.Szymkiewicz "Hurraaa po polsku 2", Prolog, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna terminologię (pojęcia, definicje) odnośnie do poruszanych w semestrze zagadnień tematycznych.

Student posiada wiedzę językową umożliwiającą komunikowanie się w języku ogólnym i podstawowym języku specjalistycznym.

Student posiada wiedzę o podstawowych i bardziej złożonych strukturach gramatycznych.

Umiejętności:

Student stosuje terminologię (pojęcia, definicje) odnośnie do poruszanych w semestrze zagadnień w wypowiedziach pisemnych i ustnych.

Student wykorzystuje wiedzę językową w celu komunikowania się w języku ogólnym i podstawowym języku specjalistycznym.

Student potrafi stosować bardziej złożone struktury gramatyczne w wypowiedziach pisemnych i ustnych.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi formułować problemy i stawiać pytania oraz interpretować rzeczywistość społeczną i procesy ekonomiczne.

Student identyfikuje różnice międzykulturowe i postrzega ich znaczenie dla relacji społecznych.

Student potrafi współpracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 60.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kuczma, Agata Rytel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kuczma, Anna Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Rytel, Anna Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.