Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Econometric

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 436011-A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Econometric
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The aim of the lecture is to teach students so that they are able: 1. to use econometric modelling tools in estimating the strength and direction of economic relationships, 2. to use time-series models in analyzing the dynamic response of the economy to structural shocks, 3. to use econometric models in macroeconomic forecasting, 4. to work with advanced econometric software packages (e.g. R-project, Stata), 5. to conduct an econometric research project.

Pełny opis:

See the semester schedule.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Course materials

2. R.C. Hill, W.E. Griffiths, G.C. Lim, 2012. Principles of Econometrics, Wiley

3. J. M. Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Edition, MIT 2010.

4. M. H. Pesaran, Time series and panel data econometrics. Oxford, 2015.

5. Alistair Dieppe, Romain Legrand and Björn van Roye, 2016. The BEAR toolbox, ECB WP 1934

Literatura uzupełniająca:

1. Ca' Zorzi M., Kolasa M., Rubaszek M., 2017. Exchange rate forecasting with DSGE models, Journal of International Economics 107: 127-146

2. M. Rubaszek (red.), 2020, Skrypt do przedmiotu ""Ekonometria I"", Warszawa, http://web.sgh.waw.pl/~mrubas/Econometrics/pdf/EI_TallPL.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza: Knowledge of research on the use of panel data in economics; Knowledge of research on the use of time series models in economics; Knowledge of research on forecasting

Umiejętności: Ability to use panel data models to analyze economic processes; Ability to use time series models to analyze economic processes; Ability to conduct forecast evaluation

Kompetencje społeczne: Critical evaluation of the results of research conducted with the use of econometric models; Better understanding of the role of economics for society

Metody i kryteria oceniania:

inne: 0; egzamin ustny: 0; kolokwium: 0; referaty/eseje: 0,70; egzamin tradycyjny-pisemny: 0; ćwiczenia: 0,10; egzamin testowy: 0,20

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rubaszek
Prowadzący grup: Katarzyna Bech-Wysocka, Michał Rubaszek, Karol Szafranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0