Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 421000-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria zarządzania
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

...

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu prezentację szerokiego spektrum różnych teorii zarządzania wraz z wynikającymi z nich kierunkami badań. Przedmiot ma charakter konwersatorium ? na kolejnych spotkaniach uczestnicy będą omawiali wybrane artykuły naukowe przedstawiające poszczególne koncepcje zarządzania lub badania zrealizowane w ramach wybranych teorii zarządzania. W szczególności uwaga zostanie poświęcona ujęciu menedżerskiemu, perspektywie neo-instytucjonalnej, teoriom rozwoju przedsiębiorstwa, jak również teoriom uczenia się organizacyjnego i innowacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Aluchna M., Roszkowska-Menkes M. 2017. Institutional isomorphism and corporate social responsibility: towards a conceptual model, Journal of Positive Management, 8 (2), 3-16

2. Casadesus-Masanell, R., Ricart, J.E. 2011. Jak skonstruować zwycięski model biznesowy, Harvard Business Review Polska, nr 103.

3. Doligalski, T. 2014. Model biznesu z perspektywy ogólnej teorii systemów, [w:] T. Doligalski (red.), Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 13-27.

4. Gorynia, M., Jankowska, B. Owczarzak, R. 2005. Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa, Ekonomista, nr 5.

5. Koźmiński, A., Latusek-Jurczak, D. 2011. Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Wolters Kluwer, Warszawa.

6. Koźmiński, A., Latusek-Jurczak, D. 2014. Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.

7. Noga, A. 2000. Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

8. Pierścionek, Z. 2011. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

9. Wojtysiak-Kotlarski, M. 2011. Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Barone F., 1976. Organization and management theory, Academy of Management Review 1 (2), 138-139

2. DiMaggio, P.J., Powell, W.W. 1983. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields, American Sociological Review,48 (2), 147-160.

3. Koontz, H. 1961. The management theory jungle, Journal of the Academy of Management, 4(3),174-188

4. Lukens, M. 1958. Practicing management theory, Public Administration Review, 18(3),223-230

5. Oviatt, B., McDougall P. 1997. Challenges for internationalization process theory: The case of international new ventures, Management International Review, 37, 85-99.

Efekty uczenia się:

Wiedza: główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie w szkole doktorskiej [nauki o zarządzaniu i jakości]; światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne związaną z dyscyplinami nauk społecznych, w których odbywa się kształcenie w szkole doktorskiej [nauki o zarządzaniu i jakości]; światowy dorobek obejmujący wybrane zagadnienia szczegółowe, właściwe dla dyscypliny w której przygotowana jest rozprawa doktorska w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów

Umiejętności: wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań badawczych, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezy badawcze,

- twórczo stosować i rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze, właściwe dla prowadzonych badań

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac twórczych oraz ich wkładu w rozwój wiedzy w obszarze prowadzonych badań

; uczestniczyć w dyskursie naukowym

Kompetencje społeczne: dokonywać krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej w której przygotowana jest rozprawa doktorska; dokonywać krytycznej oceny dorobku naukowego i działalności eksperckiej w ramach dyscypliny naukowej w której przygotowana jest rozprawa doktorska

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0; ćwiczenia: 0,50; inne: 0; egzamin testowy: 0; referaty/eseje: 0,50; egzamin ustny: 0; kolokwium: 0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Aluchna
Prowadzący grup: Maria Aluchna, Jakub Brdulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.