Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 328860-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria II
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom wiedzy z zakresu mikroekonometrii i jej zastosowań. Jest to tematyka o dużym znaczeniu praktycznym, ważna dla nauk ekonomicznych (Nobel 2000 z ekonomii dla J. Heckmana i D. McFaddena). W programie znajdują się tematy dotyczące modelowania zmiennych jakościowych i ograniczonych. Zajęcia odbywają się w laboratorium komputerowym, mają charakter empiryczny i koncentrują się na praktycznych zastosowaniach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gruszczyński M. (red.) Mikroekonometria, Wolters Kluwer 2010

2. Maddala G. S. Ekonometria, PWN 2006 (rozdział 8)

Literatura uzupełniająca:

1. Greene W.H. Econometric Analysis, Prentice-Hall, 2006 (i kolejne wydania)

2. Kufel T. Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004 (i kolejne wydania)

3. Verbeek M. A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons, 2004 (i kolejne wydania; rozdział 7)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zrozumienie potrzeby odrębnego spojrzenia na modele ekonometryczne, które są oparte na mikrodanych

2. Opisanie możliwości, wad i zalet oraz podobieństw i różnic w modelowaniu zmiennych dwumianowych przy użyciu: liniowego modelu prawdopodobieństwa, modelu logitowego i modelu probitowego

3. Wiedza pozwalająca ocenić wyniki estymacji modelu zmiennej dwumianowej (np. efekty krańcowe) oraz określić stopień dopasowania do danych

4. Scharakteryzowanie modelu logitowego objaśniającego jakościową zmienną wielomianową o charakterze uporządkowanym

5. Scharakteryzowanie modelu dla zmiennej ograniczonej (modelu tobitowego)

Umiejętności:

1. Umiejętność rozróżniania mikro- i makrodanych w statystyce i w ekonometrii

2. Wskazanie przykładów mikrodanych oraz przykładów makrodanych, które powstają z agregowania mikrodanych

3. Umiejętność wyszukania w Internecie baz mikrodanych dotyczących zagadnień społecznych

4. Wykonanie podstawowych zadań estymacji i weryfikacji w programie gretl modeli o zmiennych objaśnianych: (a) jakościowych dwumianowych, (b) jakościowych wielomianowych uporządkowanych, (c) ograniczonych

Kompetencje społeczne:

1. Wrażliwość na rozmaite rodzaje danych, jakie występują w ekonomii oraz w naukach o zarządzaniu (chodzi o rozróżnienie pomiędzy mikro- i makrodanymi oraz o ich ujęcie w czasie: szeregi czasowe vs. dane przekrojowe).

2. Kreatywność w odniesieniu do modelowania danych różnych rodzajów

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Syczewska, Emilia Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.