Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wiedzą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 325280-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wiedzą
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zasoby niematerialne w przedsiębiorstwie. Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Istota i cechy wiedzy. Strategie wiedzy. Koncepcja zarządzania wiedzą. Strategie zarządzania wiedzą. Zarządzanie wiedzą na poziomie przedsiębiorstwa. Zarządzanie wiedzą na poziomie sieci. Determinanty i bariery zarządzania wiedzą. Kulturowe aspekty zarządzania wiedzą. Istota i składowe kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Rola KI i wiedzy w budowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Celem zajęć jest uświadomienie studentom roli, jaką pełni wiedza i kapitał intelektualny w budowaniu konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa. Zapoznanie studentów z możliwościami pomiaru kapitału intelektualnego i sposobami zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Sopińska, Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. II, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2010.

2. Pomiar kapitału intelektualnego, (red.) P. Wachowiak, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. G. Gierszewska, Zarządzanie wiedza w przedsiębiorstwie, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.

2. A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedza. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.

3. G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarzadzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student :

Rozumie istotę i rolę wiedzy i kapitału intelektualnego we współczesnym świecie.

Zna strategie wiedzy oraz sposoby zarządzania wiedza stosowane na poziomie przedsiębiorstwa.

Posiada wiedze odnośnie metod wyceny poszczególnych składowych kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa.

Umiejętności:

Student:

Umie dokonać pomiaru kapitału intelektualnego danego przedsiębiorstwa.

Umie zidentyfikować i ocenić poszczególne procesy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.

Umie zidentyfikować i ocenić kluczowe zasoby materialne i niematerialne w przedsiębiorstwie.

Kompetencje społeczne:

Student:

Potrafi pracować w grupie i wspólnie realizować zadania.

Posiada nawyk samokształcenia przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Sopińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.