Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka gospodarcza (studia stacjonarne, Finanse)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 323061-D
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza (studia stacjonarne, Finanse)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis:

Przedstawienie współczesnego stanu wiedzy nt. istoty, zakresu i metod polityki gospodarczej. Polityka gospodarcza jako reakcja na zawodności rynku - implikacje dla polityk makro i mikroekonomicznych. Zawodności państwa jako decydenta. Polityka alokacyjna - polityka redystrybucyjna - polityka stabilizacyjna - podstawowe zagadnienia. Główne uwarunkowania funkcjonowania polityki fiskalnej i monetarnej w otwartej gospodarce. Dyskusja bieżących problemów prowadzenia polityki gospodarczej w Polsce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Benassy-Quere, B. Coeure, P. Jacquet, J. Pisani-Ferry: Economic Policy. Theory and Practice, Oxford University Press 2010, rozdziały I, III, IV, V

2. N. Acocella: Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, PWN 2002

Literatura uzupełniająca:

1. S. Cohen: Microeconomic Policy, Routledge 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Doktorant ma wiedzę o formach i metodach oceny działań polityki alokacyjnej

2. Doktorant ma wiedzę o dylematach, formach i metodach oceny działań polityki redystrybucyjnej

3. Doktorant ma wiedzę o formach i metodach oceny działań polityki stabilizacyjnej

Umiejętności:

1. Doktorant potrafi analizować i szacować efekty dobrobytowe działań polityki alokacyjnej

2. Doktorant potrafi analizować i oceniać skuteczność polityki stabilizacyjnej

3. Doktorant potrafi analizować i oceniać skuteczność polityki redystrybucyjnej

Kompetencje społeczne:

1. Doktorant wykazuje zdolność do profesjonalnej dyskusji działań polityki gospodarczej

2. Doktorant wykazuje zrozumienie dla różnic między ekonomicznymi i społecznymi efektami działań polityki gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Marczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0