Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przywództwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 321980-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przywództwo
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem kursu jest pokazanie znaczenia przywództwa we współczesnych organizacjach, na różnym ich szczeblu. Szczególny nacisk położony zostanie na znaczenie wizji przywódcy i charyzmy. Pokazane zostanie, jak z perspektywy przywódcy budować można kulturę organizacyjną opartą na wyzwalaniu zaangażowania pracowników ? od najniższych szczebli po szczebel zarządczy. Analizowane będą problemy związane z pobudzaniem innowacyjności oddolnej, wprowadzaniem zmian w organizacjach, komunikacją przywódców z pracownikami, efektywnym zarządzaniem zespołami, motywacją. Zajęcia będą miały interaktywny charakter

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Mrówka R. (2010): Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa

2. Robbins S.P., Judge T.A. (2012): Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa, r. 11

Literatura uzupełniająca:

Przywództwo:

? John Smythe, CEO ? dyrektor do spraw zaangażowania, Oficyna, Kraków 2009

? Emmanuel Gobillot, Przywództwo przez integrację, Oficyna, Kraków 2008

Przywództwo ? biografie:

? W. Isaacson, Steve Jobs, Insignis, Kraków 2011

? B. Stone, Sklep, w którym kupisz wszystko. Jeff Bezos i era Amazona, Albatros, Warszawa 2014

Zaangażowanie pracowników:

? R. Stocki, P. Prokopowicz, G. Żmuda, Pełna partycypacja w zarządzaniu, Oficyna, Kraków 2008

? Marta Juchnowicz, Zaangażowanie pracowników. Sposób oceny i motywowania, PWE, Warszawa 2012

Zarządzanie zespołem:

? M. Belbin, Zespoły zarządzające ? sekrety ich sukcesów i porażek, Oficyna, Kraków 2009

? Rafał Mrówka, Organizacja hiperarchiczna ? czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013 (o zarządzaniu zespołem wirtualnym, projektami open source)

Kultura organizacyjna:

? Kim L. Cameron, Robert E. Quinn, Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

? Charles Hampden-Turner, Fons Trompenaars, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2002

? Geert Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000

? Red. Grażyna Aniszewska, Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna współczesne teorie przywódcze i rozumie ich znaczenie z punktu widzenia zarządzania organizacjami

Rozumie znaczenie wizji organizacji

Rozumie znaczenie charyzmy i wyzwania z nią się wiążące

Rozumie znaczenie kultury organizacji

Rozumie konsekwencje określonych zachowań przywódczych dla zespołu/organizacji

Posiada wiedzę na temat roli przywódcy w zakresie wdrażania zmian organizacyjnych angażujących pracowników

Umiejętności:

Wie, jak wykorzystywać charyzmę w organizacji

Umie świadomie kształtować kulturę organizacji/zespołu

Umie wpływać na zachowania członków zespołu, aby wykorzystywać synergię pracy zespołowej

Umie skutecznie motywować pracowników

Umie zaangażować pracowników w procesy organizacyjne

Kompetencje społeczne:

Potrafi aktywnie bronić swoich poglądów

Potrafi weryfikować swoją wiedzę wykorzystując do tego przykłady, studia przypadków, eksperymenty, gry

Posiada umiejętność pracy w grupie

Posiada umiejętność zbierania materiałów potrzebnych do analizy społecznej w zespole oraz w organizacji

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 60.00%

inne: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.