Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza UE - kierunki badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 314040-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza UE - kierunki badań
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Skuteczność instrumentów wzmocnienia zarządzania gospodarczego w UE wprowadzonych w następstwie kryzysu finansowo-gospodarczego. Koncepcje oddzielnego budżetu dla strefy euro i możliwe implikacje dla Polski. Ocena finansowania budżetu UE w świetle teorii finansów publicznych. Jak mierzyć sprawiedliwość wpłat do budżetu UE? Specyfika wydatków z budżetu UE na tle wydatków z budżetów krajowych. Koncepcje i praktyka redukcji barier (integracja negatywna) versus argumenty na rzecz regulacji (integracja pozytywna) na rynku wewnętrznym UE oraz w stosunkach gospodarczych z partnerami zewnętrznymi. Koncepcje ekonomicznej odnowy oraz reindustrializacji.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kierunkami dyskusji na temat oceny funkcjonowania i postulowanych zmian w wybranych dziedzinach polityki gospodarczej UE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. L. Oręziak, red., Reforma strefy euro po kryzysie finansowym 2007-2009 i jej konsekwencje, Oficyna Wydawnicza SGH 2017; Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, pod red. P. Albińskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014,

2. A. D. Alfonso (2014), How the EU budget is financed. The own resources system and the debate on its reform, European Parliament, June.

3. A.A. Ambroziak, Towards a Modern Industrial Policy of the European Union [w:] A.A. Ambroziak, (ed.) The New Industrial Policy of the European Union, Springer, 2017;

Literatura uzupełniająca:

1. T. Przybyciński, Globalny kryzys finansowy i gospodarczy jako wyzwanie dla polityki gospodarczej i teorii ekonomii, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, nr 94 Warszawa 2014.

2. E. Kawecka-Wyrzykowska, Enhanced Economic Governance In the EU: Alternative To a Political Union? (w) International Journal of Management and Economics, No. 37/2013, SGH.

3. Cykl artykułów: A.A. Ambroziak, Wpływ wprowadzenia swobodnego przepływu kapitału na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego, Wpływ ewolucji prawa swobodnego przepływu osób na migrację w ramach Unii Europejskiej. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego Handlowe skutki ewolucji prawa swobody świadczenia usług. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE, Handlowe skutki ewolucji prawa swobodnego przepływu towarów. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE, Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej: aspekty wdrażania legislacji unijnej, Studia Europejskie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Numery 64-68 2012-13, Warszawa 2012-13.

4. Dwa artykuły: A.A. Ambroziak, Wpływ wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na warunki udzielania wsparcia przedsiębiorcom w Polsce w latach 2014-2020, Koncepcja mapy pomocy regionalnej w państwach członkowskich UE w latach 2014-2010, Unia Europejska.pl, Nr 4-5(221-222), Instytut Badania Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Doktorant:

- wykazuje się wiedzą na temat instrumentów zarządzania gospodarczego w UE wprowadzonych w następstwie kryzysu finansowo-gospodarczego;

- zna w szczególności ekonomiczne przesłanki i konsekwencje nowej architektury zarządzania gospodarczego w UE;

- zna w szczególności mechanizmy ekonomiczne i skutki interwencjonizmu oraz protekcjonizmu w wybranych obszarach polityki gospodarczej UE, zastosowane na obszarze rynku wewnętrznego UE;

wykazuje się wiedzą na temat różnych aspektów prowadzenia polityki budżetowej UE;

Umiejętności:

Doktorant umie analizować procesy związane z zarządzaniem gospodarczym w UE oraz procesy integracji gospodarczej w ramach UE następujące w związku z kryzysem gospodarczym;

Doktorant potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę do krytycznej oceny procesów zarządzania gospodarczego w UE.

Doktorant potrafi zidentyfikować problemy badawcze z obszaru polityki gospodarczej UE, zasługujące na dalsze badania i postawić właściwe pytania badawcze.

Kompetencje społeczne:

Doktorant potrafi formułować opinie dotyczące potencjalnych skutków wprowadzania nowych instrumentów zarządzania gospodarczego w UE, liberalizacji i regulacji w ramach rynku wewnętrznego UE, a także prowadzonej interwencji i protekcji przez państwa członkowskie UE.

Doktorant jest zdolny do wielopłaszczyznowego postrzegania zjawisk społeczno-gospodarczych w UE i ich wzajemnych współzależności.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.