Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa (kierunek e-biznes, II stopień)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 250050-S Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa (kierunek e-biznes, II stopień)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Praktyki zawodowe - studia magisterskie
Praktyki zawodowe - studia magisterskie sobotnio-niedzielne
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

1. Zapoznanie się z zakresem działalności firmy.

2. Zidentyfikowanie technologii stosowanych w firmie

3.Ocena funkcjonującego modelu biznesowego

4. Zaproponowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie działalności firmy

5. Wskazanie obszarów o potencjale innowacyjnym..

Pełny opis:

Zapoznanie się z praktycznymi problemami zastosowań nowych technologii w istniejących modelach biznesu

Literatura:

Literatura podstawowa:

I. Hejduk (red. nauk.), Przedsiębiorczość nowych mediów - analiza modeli biznesowych firm internetowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

T. Doligalski, Modele biznesowe w Internecie. Teoria i analiza przypadków polskich firm, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku e-biznes w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie:

- ma wiedzę dotyczącą złożonych procesów i zjawisk zachodzących w organizacjach i ich otoczeniu

- zna ekonomiczne, społeczne, technologiczne i prawne uwarunkowania e-biznesu

- zna podstawowe wzorce zachowania konsumentów w Internecie i w systemach informacyjnokomunikacyjnych

- na funkcjonowanie organizacji i jej

interesariuszy, jak i na całe społeczeństwo

- posiada wiedzę z zakresu zarządzania przedsięwzięciem e-biznesowym lub tradycyjnym wykorzystującym

techniki e-biznesowe

- zna metodykę zarządzania projektami

- zna podstawowe metody analizy danych w e-biznesie

- zna metodykę prowadzenia prac badawczych.

Umiejętności:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku e-biznes w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie:

- potrafi krytycznie analizować, interpretować i oceniać zjawiska z zakresu funkcjonowania firm

w gospodarce cyfrowej

- umie formułować problemy projektowe, a także planować i kontrolować realizacje projektów i programów

oraz zarządzać portfelem projektów

- potrafi zaprojektować przedsięwzięcie biznesowe w gospodarce cyfrowej, w szczególności w zakresie

modelu biznesowego i strategii ukierunkowanych na rozwój relacji z klientami i innymi interesariuszami

- potrafi formułować strategie tradycyjnej organizacji w zakresie e-biznesu

- potrafi dokonać holistycznej oceny wpływu otoczenia na procesy zarządzania oraz podejmować decyzje

zarządcze, zwłaszcza o charakterze taktycznym i strategicznym

- biegle posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym.

Kompetencje społeczne:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku e-biznes w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wykazuje:

- umiejętność pracy zespołowej, kierowania zespołami (w tym zespołami zadaniowymi) oraz organizacji

pracy własnej

- zdolność skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole, również z wykorzystaniem

technologii informacyjno-komunikacyjnych

- postawy przedsiębiorcze w zakresie rozwiązywania problemów oraz poszukiwania i wdrażania innowacji

- nawyk samodzielnej pracy, samokształcenia oraz aktualizowania i kumulacji wiedzy z różnych źródeł

- świadomość etyki i odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tymoteusz Doligalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.