Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse osobiste

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 239840-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Finanse osobiste
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowe pojęcie i mechanizmy w finansach osobistych, przychody, wydatki i budżetowanie, oszczędnosci i inwestycje, zadłużenie i zobowiązania, płynne i niepłynne aktywa, współdzielenie i transfery międzygeneracyjne, emerytura, system podatkowy, system zabezpieczenia społecznego, zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenie, planowanie finansowe i wygładzanie konsumpcji, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Pełny opis:

Przekazanie wiedzy na temat poszczególnych obszarów finansów osobistych. Ukształtowanie umiejętności planowania finansowego w otoczeniu ryzyka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Kawiński, Finanse osobiste. Planowanie ochrony ubezpieczeniowej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017; Cz. Bywalec, Gospodarstwo domowe - ekonomika, finanse, konsumpcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017; Personal finance, G. Callaghan, I. Fribbance, M. Higginson, Wiley, 2007; K. Jajuga, Ł. Feldman, R. Pietrzyk, P. Rokita, Integrated risk model in household life cycle, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2015; H.D. Skipper, W. Tonning, The advisor's guide to life insurance, ABA Publishing, 2011.

Literatura uzupełniająca:

B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009; Współczesne problemy finansów osobistych, pod red. B. Świeckiej, CeDeWu, Warszawa 2014; J.R. Kapoor, L.R. Dlabay, R.J. Hughes, Personal finance, McGraw-Hill Irwin, 2012; J. King, M. Carey, Personal finance a practical approach, Oxford University Press, 2014.

Publikacje własne:

M. Kawiński, Finanse osobiste. Planowanie ochrony ubezpieczeniowej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017; M. Kawiński, Przegląd teorii finansów gospodarstw domowych w kontekście współczesnych uwarunkowań polityki publicznej, ?Studia z polityki publicznej?, 1/2015, s. 9-27.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Hipoteza faz cyklu życia

Elementy planu finansowego

Regulacje detalicznych usług finansowych

Umiejętności:

Planowanie finansów osobistych

Zarządzanie ryzykiem gospodarstwa domowego

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Kompetencje społeczne:

Współdziałanie przy rozwiązywaniu problemów

Etyka pośrednictwa finansowego

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 70.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kawiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kawiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.