Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe technologie w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 239690-D Kod Erasmus / ISCED: 04.2 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Nowe technologie w zarządzaniu
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MEN
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu poszerzenie wiedzy na temat zarządzania organizacją z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w ujęciu strategicznym i operacyjnym. Zajęcia prezentują istotę i rolę technologii w nowoczesnym oraz innowacyjnym zarządzaniu. Znajomość potencjału technologii i jej wpływu na kreowanie przewag konkurencyjnych, budowanie modeli biznesowych i jako narzędzia konkurowania w przedsiębiorstwie umożliwi absolwentowi kierowanie w zróżnicowanych warunkach gospodarczych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wskazanie roli nowych technologii w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, łańcuchami dostaw, a także organizacjami z sektora publicznego. Student po zrealizowaniu przedmiotu zna i rozumie potencjał technologii w ujęciu strategicznymi i operacyjnym, potrafi trafnie zastosować ich rozwiązania w biznesie w celu poprawy konkurencyjności na niestabilnym globalnym rynku. Celem zajęć jest także poszerzenie wiedzy za zakresu wpływu nowych technologii na zarządzanie w sektorze publicznym oraz zarządzanie współczesnymi miastami co pozwoli studentowi na dostrzeżenie ich holistycznej roli w kształtowaniu warunków i sposobów konkurowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Nowicka K. (red.) Biznes cyfrowy. Perspektywa innowacji cyfrowych, OW SGH, Warszawa 2019

2. Nowicka K. (red.) Biznes cyfrowy. Technologie, modele, regulacje, OW SGH, Warszawa 2018

3. Nowicka K. Technologie cyfrowe jako determinanta transformacji łańchów dostaw, OW SGH, Warszawa 2019

4. Szpringer W., Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne, Difin, Warszawa 2012

5. Beynon-Davies P., eBusiness, 2nd Edition, Palgrave, Macmillan Education UK 2012

6. Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A. (red.), Informatyka gospodarcza, C. H. Beck, 2010 (wybrane zagadnienia)

7. Cichosz M., Nowicka K., Pluta-Zaremba A. (red.) Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w XXI wieku, OW SGH, Warszawa 2016

8. Chaffey D., Digital Business i E-Commerce Management. Strategia, Realizacja, Praktyka, PWN, Warszawa 2016

9. Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych, One Press 2011

10. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. Competing in 2020: Winners and Losers in the Digital Economy, Harvard Business Review Analytic Services Report, 2017

2. Nowicka K., Cloud computing - warunek sine qua non Sharing Economy w: Sharing economy (gospodarka współdzielenia), red. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, OW SGH, Warszawa 2016

3. Nowicka K., Rozwój świata wirtualnego i jego wpływ na e-mobilność, w: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2017

4. Nowicka K. Outsourcing w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, Difin 2016

5. Nowicka K., Globalne trendy a innowacyjność łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 11/201

6. Nowicka K., Inteligentne systemy transportowe a zarządzanie miastem, w: Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, red. M. Bryx, OW SGH, Warszawa 2014

7. Nowicka K., Smart City logistics on cloud computing model, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 11/2014

8. Nowicka K., Ostatnia mila w cyfrowych miastach przyszłości, w: Mobilność w aglomeracjach przyszłości, red. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańsk 2018

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Rozumie rolę nowych technologii w kierunkach rozwoju zarządzania

Zna istotę i rolę potencjału technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem, łańcuchem dostaw i organizacjami sektora publicznego wobec niestabilności otoczenia gospodarczego

Umie wskazać rodzaje technologii adekwatnych do tworzenia elastycznych modeli biznesowych wspierających konkurencyjność organizacji

Rozumie strategiczną i operacyjną rolę technologii w zarządzaniu współczesnym biznesem

Rozumie wagę i rolę zastosowania technologii w jakości funkcjonowania obszarów gospodarczych, społecznych i publicznych

Umiejętności:

Umie sformułować zakres rozwiązań wykorzystując technologie do bieżących potrzeb biznesowych kreując przewagi konkurencyjne i wartość przedsiębiorstwa

Umie określić wpływ technologii na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w kontekście budowy i charakterystyki jego modelu biznesu

Potrafi wskazać obszar możliwości zastosowania nowych technologii w zarządzaniu organizacjami z sektora publicznego, a także w sferze zarządzania miastem i innych obszarach otoczenia gospodarczego organizacji

Kompetencje społeczne:

Wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy na temat potencjału technologii w obszarach gospodarczym społecznym, publicznym, a także ekologicznym w celu znaczącej poprawy jakości ich funkcjonowania

Wykazuje rozumienie efektów synergii współpracy na warunkach win-win z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.