Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

History of the Middle-East

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 239411-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: History of the Middle-East
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

The goal the lecture ("History of the Middle-East") is to acquaint students with processes informing the turbulent shape of the Middle-East today. It concentrates on contemporary history of the region, which plays an important role in international politics. It focuses on showing the complex landscape of the Middle-East, showcasing religious differences, primary geopolitical rifts, and the economy, as well as the international context. The main set of lectures concentrates on political and social history of the region since 1945. Key topics include: modernisation processes in the region (the emergence of Kemalist Turkey; impact of European mandates); emergence of the State of Israel and its consequences; the impact of oil deposits; the Iraqi-Iran War; the two Gulf Wars; Soviet and American presence in Afghanistan; The Arab Spring.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.L. Gelvin, The Modern Middle East: A History, 4th ed., Oxford 2015;

M.M.J.Fisher, Iran. From Religious Dispute to Revolution, Madison 2003;

T.G.Fraser, The Arab-Israeli Conflict, New York 2004;

N.Keddie, Modern Iran and the Roots of Revolution, New Heaven 2003;

K.Matthews, The Gulf War Conflict and International Relations, London-New York 1993.

Literatura uzupełniająca:

T. Segev, One Palestine, Complete: Jews and Arabs Under the British Mandate, London 2001; E. Rogan, The Arabs: A History, 2nd ed, London 2011.

Publikacje własne:

Jerzy Łazor, Królewna z syjonistycznej bajki. Problemy polskiej ekspansji gospodarczej w międzywojennej Palestynie,W: red. prof. Włodzimierz Borodziej, Maria Buko, dr Raphael Utz, Zofia Zakrzewska, Od zgonu Ojca Narodów do śmierci Orła Karpat. Księga na sześćdziesiąte urodziny Jerzego Kochanowskiego,2020;

Jerzy ŁAZOR, Control and Regulation of Capital Flows Between Poland and Palestine in the Interwar Period.,W: red. Melanie Aspey, prof. Peter Hertner, Foreign financial institutions & national financial systems : 2013 EABH Annual Conference, 7 - 8 June 2013 Warsaw, Poland.,2013;

Jerzy Łazor, Brama na Bliski Wschód : polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym,2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

The student will understand the roots of the current situation in the Middle-East

The student will understand the current situation in the Middle-East

The student will understand the main sources of conflict in the Middle-East

Umiejętności:

The student will be able to understand changes occurring in the Middle-East.

The student will be able to judge the veracity of information concerning the Middle-East.

The student will be able to engage in discussions concerning the Middle-East.

Kompetencje społeczne:

The student will be able to better understand social interactions in a multicultural environment.

The student will be more aware of sensitive issues for people from the Middle-East.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Łazor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Łazor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Łazor, Adam Rogoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Łazor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0