Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozyskiwanie i interpretowanie danych do analiz ilościowych w makroekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 239270-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie i interpretowanie danych do analiz ilościowych w makroekonomii
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Na tematykę przedmiotu składają się trzy podstawowe elementy: przedstawienie różnych publicznych źródeł danych statystycznych, omówienie metadanych dla poszczególnych grup zmiennych makroekonomicznych oraz pokazanie metod przekształcania danych statystycznych - ich agregacji, dezagregacji, budowy indeksów oraz dynamik.

Pełny opis:

1. Przybliżenie praktycznych aspektów pracy z danymi, które mają znaczenie przy prowadzeniu analiz ilościowych zarówno na potrzeby naukowe, jak i na potrzeby sektora prywatnego.

2. Pokazanie, jak efektywniej poszukiwać i opracowywać dane statystyczne wykorzystywane w badaniach ilościowych.

3. Uwrażliwienie na znaczenie spójności i adekwatności opracowanych danych statystycznych dla jakości i poprawności otrzymanych wyników badania ilościowego.

4. Zaznajomienie z etycznym wymiarem analizy, opracowywania i prezentowania danych statystycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Eurostat, European Commission, European System of Accounts ESA 2010, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2013.

2. A. Czerniak, Pozyskiwanie i interpretowanie danych do analiz ilościowych. Potrzeby pracodawców a kształcenie na kierunkach ekonomicznych [w:] P. Wdowiński (red.), Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 91-103.

3. United Nations Economic Commission for Europe, Making data meaningful, United Nations, Geneva 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Internetowe repozytoria meta danych największych baz statystycznych w Polsce i na Świecie (Eurostat, OECD, GUS, EBC, MFW, Bank Światowy).

2. Klasyfikacje towarów, produktów, usług i działalności gospodarczej występujące w Unii.

Publikacje własne:

A. Czerniak, Pozyskiwanie i interpretowanie danych do analiz ilościowych. Potrzeby pracodawców a kształcenie na kierunkach ekonomicznych [w:] P. Wdowiński (red.), Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 91-103.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Słuchacze otrzymają teoretyczną wiedzę potrzebną do analizowania zjawisk ekonomicznych metodami ilościowymi.

Słuchacze poznają, dlaczego umiejętność pozyskiwania i interpretowania danych statystycznych jest ważna dla efektywnego, poprawnego i etycznego prowadzenia badań ilościowych.

Słuchacze zaznajomią się ze źródłami danych statystycznych, w tym zwłaszcza baz danych z wskaźnikami makroekonomicznymi dla Polski i Unii Europejskiej.

Słuchacze dowiedzą się, co to są metadane, gdzie ich szukać oraz dlaczego są istotne przy analizie ilościowej danych statystycznych.

Słuchacze poznają metody agregacji i dezagregacji danych statystycznych oraz warunki konieczne i wystarczające do ich stosowania.

Słuchacze poznają teoretyczne podstawy do budowy indeksów, indeksów kompozytowych oraz wskaźników tempa wzrostu dla zmiennych bazowych.

Umiejętności:

Słuchacze będą potrafili znajdować dane statystycznych w polskich i światowych bazach danych.

Słuchacze będą potrafili wyszukiwać i wykorzystywać metadane w badaniach ilościowych z zakresu makroekonomii.

Słuchacze będą potrafili agregować i dezagregować dane statystyczne potrzebne w badaniach makroekonomicznych.

Słuchacze pozyskają zdolność do budowy indeksów, indeksów kompozytowych oraz wyliczania różnych dynamik.

Kompetencje społeczne:

Słuchacze zostaną uwrażliwieni na problem manipulacji danymi.

Wśród słuchaczy wzrośnie świadomość znaczenia metadanych przy analizie ilościowej danych statystycznych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.