Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Miasto od A do Z

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 238780-S Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Miasto od A do Z
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Diagnostyka wybranego miasta, programowanie jego rozwoju, operacjonalizacja celów, projekty miejskie, ewaluacja programu rozwoju miasta

I semester: 30 h

II semester: 30 h

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest ukazania złożoności programowania rozwoju miasta. Studenci w ramach laboratorium miejskiego mają możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy przekazanej wcześniej w ramach pozostałych przedmiotów tworzących specjalność "Konsulting miejski". Warsztatowy charakter tego przedmiotu pozwala studentom na lepsze zrozumienie specyfiki funkcjonowania miast oraz ich problemów rozwojowych.

Student musi zrealizować wcześniej albo albo rozpocząć w tym samym semestrze następujące przedmioty ze specjalności: Strategia rozwoju miasta, Projekty miejskie). W drugim semestrze powinien brać udział w zajęciach z przedmiotu Ewaluacja miejskich programów rozwojowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Bryx M. (red),2012, Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość, OW SGH, Warszawa

2.Rogowski W., 2013, Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki, Wolters Kluwer, Warszawa.

3.Gajos B., 2014, Partnerstwo publiczno-prywatne. Aspekty bilansowo-podatkowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

4.TED, 2013, City 2.0: The Habitat of the Future and How to Get There, TED Books.

5. Goldsmith S., Crawford S., The Responsive City. Engaging Communities Through Data-Smart Governance, Jossey-Bass, San Francisco 2014.

5.Bryx M. (red.), 2014, Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Sobiech-Grabka K., Zarządzanie miastem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w: A. Szelągowska (red.), Zarządzanie miastem, CeDeWu Warszawa 2015 - w druku.

2. Jadach-Sepioło A., 2012, Programy rewitalizacji miast a stabilność otoczenia lokalnie działających przedsiębiorstw, [w:] R. Sobiecki, J. Pietrewicz (red.)Ograniczanie niestabilności otoczenia przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

3.Sierak J. i in., 2012, Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

4.Lackowska M., 2009, Zarządzanie obszarami metropolialnymi w Polsce. Między dobrowolnością a imperatywem, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Publikacje własne:

1. D.Brodowicz, 2014, Konsultacje społeczne w projektach rewitalizacji przestrzeni miejskiej, w M.Bryx (red.),Europejskie standardy w kształceniu zawodowym w obszarze rewitalizacji miast,, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

2. D.Brodowicz, 2013, Innowacje w konsultacjach społecznych przedsięwzięć inwestycyjnych, podpunkty 6.3 i 6.4.4 w M.Bryx (red.), Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Poznanie specyfiki zarządzania miastem

Zrozumienie złożoności programowania rozwoju miasta.

Praktyczna znajomość podstawowych podejść i technik ewaluacyjnych.

Praktyczna znajomość aktów prawnych regulujących PPP w Polsce.

Praktyczna znajomość narzędzi służących komunikacji społecznej.

Umiejętności:

Ocena kondycji finansowej miasta

Przeprowadzenie analizy strategicznej i audytu miejskiego

Dobór źródeł finansowania i formuły organizacyjno-prawnej adekwatnych do konkretnego projektu miejskiego

Rozumienie procedur stosowanych przez samorządy

Kompetencje społeczne:

Praca w grupie

Praca pod presją czasu

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny: 20.00%

ocena z ćwiczeń: 20.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 40.00%

studia przypadków: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Brodowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Jadach-Sepioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.