Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 238030-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Specyfika małego i średniego przedsiębiorstwa na rynku finansowym. Źródła finansowania, rodzaje kapitałów, finansowanie start-up, finansowanie bieżącej działalności i projektów rozwojowych. Metody oceny i wyboru kombinacji źródeł finansowania.

Pełny opis:

celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktycznymi możliwościami finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, szczególnie zaś finansowania rozpoczęcia i bieżącej działalności. jest to też dostarczenie narzędzi do praktycznej oceny opłacalności zastosowania określonych źródeł na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa

Literatura:

Literatura podstawowa:

Odpowiedzialne zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach, red.nauk. A.Skowronek-Mielczarek, OW SGH, Warszawa 2017; Zarządzanie małymi i średnim przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju, red.nauk. A.Skowronek-Mielczarek, Difin, Warszawa 2016, A.Skowronek-Mielczarek Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, OW SGH, Warszawa 2013, A.Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania., wyd III. C.H.Beck, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Zmiany zachowań małych i średnich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego, red.nauk. A.Skowronek-Mielczarek, OW SGH, Warszawa 2015

Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red.nauk. M.Matejun, Difin, Warszawa 2011

Publikacje własne:

Odpowiedzialne zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach, red.nauk. A.Skowronek-Mielczarek, OW SGH, Warszawa 2017; Zarządzanie małymi i średnim przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju, red.nauk. A.Skowronek-Mielczarek, Difin, Warszawa 2016, Reakcja małych i średnich przedsiębiorstw na kryzys, red.nauk. A.Skowronek-Mielczarek, CeDeWu.pl, Warszawa 2016,

A.Skowronek-Mielczarek Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, OW SGH, Warszawa 2013, Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce" red.nauk. A.Skowronek-Mielczarek, wyd. CeDeWu.pl, Warszawa 2013,

A.Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania., wyd. C.H.Beck, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Efektem kształcenia będzie praktyczna wiedza o źródłach finansowania dostępnych w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw

2. Student pozna czynniki wpływające na wybór źródeł finansowania przedsiębiorstwa

3. Student pozna procedury pozyskiwania kapitałów z różnych instytucj

4. Student pozna mechanizm działania dźwigni finansowej, tarczy podatkowej i metody szacowania kosztów kapitału i ryzyka finansowego

Umiejętności:

1.Student uzyska umiejętność poruszania się po otoczeniu finansowym małych i średnich przedsiębiorstw.

2.Student potrafi pozyskać z różnych źródeł informacje o zewnętrznych źródłach finansowania

3.Student potrafi dokonać wyboru optymalnej kombinacji źródeł finansowania dla małej/średniej firmy.

4. Student potrafi oszacować koszty poszczególnych źródeł kapitału.

Kompetencje społeczne:

1.Nabycie doświadczenia w kontaktach z potencjalnymi instytucjami finansowymi.

2.Poznanie praktycznych procedur i wymagań formalnych związanych z wykorzystaniem konkretnych źródeł

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Skowronek-Mielczarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.