Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

e-usługi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 237780-S Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: e-usługi
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-EBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Społeczeństwo informacyjne. Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Specyfika i charakterystyka e-usług

(e-administracja, e-handel, e-bankowość, e-ubezpieczenia, e-zdrowie, e-kultura, e-turystyka, e-edukacja). Modele biznesowe na wybranych rynkach e-usług. E-usługi a budowanie przewagi konkurencyjnej. Konsument na rynku e-usług.

Pełny opis:

Celem jest przekazanie studentom wiedzy związanej z e-usługami i ich miejscem i rolą we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy. Po zaliczeniu przedmiotu studenci powinni znaleźć różne aspekty związane z funkcjonowaniem e-gospodarki, e-usług i e-konsumenta. Powinni też dysponować wiedzą na temat odpowiedzialności społecznej e-biznesu w kontekście przestrzegania praw e-konsumenta.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1/ A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne , Difin, Warszawa 2009.

2/ T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, SGH, Warszawa 2013.

3/ K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, E-obywatel E-sprawiedliwość E-usługi, C.H. Beck, Warszawa 2017.

4/ A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Zachowania osób starszych na rynku e-usług, SGH, Warszawa 2020.

5/ A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Społeczna odpowiedzialność konsumenta w czasie pandemii, PWE, Warszawa 2022.

5/ A. Lewicka-Strzałecka, Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Według uznania wykładowcy.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-Student ma wiedzę i rozumie znaczenie e-usług dla rozwoju współczesnych gospodarek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Student ma pogłębioną wiedzę o e-usługach

Student ma wiedzę na temat e-konsumenta, jego praw, związków z funkcjami marketingu w przedsiebiorstwie

Umiejętności:

Student potrafi wskazań specyfikę poszczególnych e-usług i metody ich badania

Student potrafi scharakteryzować e-konsumenta, zidentyfikować jego prawa i przejawy ich naruszania

Student potrafi obserwować i analizować rynek e-usług

Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość bieżącej aktualizacji wiedzy

Student wykazuje kompetencje w zakresie samodzielnej i grupowej pracy

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 75.00%

referaty/eseje: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska, Adrian Lubowiecki-Vikuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska, Adrian Lubowiecki-Vikuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska, Adrian Lubowiecki-Vikuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.