Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe planowanie podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 236850-D Kod Erasmus / ISCED: 01.0 / (0810) Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe planowanie podatkowe
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym i prawnym. Opodatkowanie zagranicznego zakładu i spółki inkorporowanej za granicą. Strategie podatkowe akwizycji i zakończenia działalności zagranicznej. Restrukturyzacja transgraniczna przedsiębiorstw. Polityka cen transferowych. Rozliczanie strat w sytuacjach transgranicznych.

Pełny opis:

Poszerzenie wiedzy w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, w szczególności stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Analiza instrtumentów podatkowych służących optymalizacji obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa międzynarodowego. Wykształcenie umiejętności oceny i diagnozowania skutków transakcji międzynarodowych oraz optymalnego podatkowo planowania struktury inwestycji zagranicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Jamroży. Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą - optymalizacja opodatkowania z perspektywy polskiego przedsiębiorcy, JusLuk, Warszawa 2013; H. Litwińczuk, Międzynarodowe prawo podatkowe, Wolters Kluwer 2020; OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital, Commentaries, 2017; OECD, Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments, 2008; OECD, The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, 1999; OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017.

Literatura uzupełniająca:

A. Amatucci (ed.), International Tax Law, Kluwer Law International, 2006; B. Brzeziński (red.), Model Konwencji OECD. Komentarza, Oficyna Prawa Polskiego, 2010; M. Jamroży, A. Cloer (red.), Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, C.H. Beck 2007; M. Jamroży (red.), Opodatkowanie dochodów transgranicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2015; A. Miller, L. Oats, Principles of International Taxation, Tottel Publishing, 2006; K. Vogel, M. Lehner, Doppelbesteuerungsabkommen. Kommentar auf der Grundlage der Musterabkommen, C.H. Beck, 2008; O.H. Jacobs, Internationale Unternehmensbesteuerung, C.H. Beck, 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna zasady opodatkowania dochodów ze źródeł zagranicznych

posiada wiedzę w zakresie opodatkowania transakcji oraz inwestycji zagranicznych

rozumie związki pomiędzy domicylem podatkowym a opodatkowaniem w państwie źródła lub w państwie rezydencji

Umiejętności:

potrafi dokonać oceny podatkowej przepływów transgranicznych

potrafi planować pod względem podatkowym działalność prowadzoną za granicą

potrafi dokonać symulacji obciążenia podatkowego dochodów zagranicznych

Kompetencje społeczne:

potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat opodatkowania dochodów zagranicznych

jest zdolny do formułowania i komunikowania poglądów na temat opodatkowania międzynarodowego i przekonywania do swoich racji

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Jamroży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Jamroży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Jamroży, Magdalena Janiszewska, Aleksander Łożykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Jamroży, Magdalena Janiszewska, Aleksander Łożykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Jamroży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.