Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria mikrostruktury rynku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 236740-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonometria mikrostruktury rynku
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omówienie głównych zagadnień mikrostruktury rynków finansowych. Analiza własności statystycznych zmiennych finansowych mierzonych z bardzo wysoką częstotliwością. Estymacja, weryfikacja oraz interpretacja modeli ekonometrycznych wybranych charakterystyk procesu transakcyjnego: zmian cen, wolumenu transakcji, częstotliwości zawierania transakcji. Analiza procesu cenotwórczego. Pomiar śróddziennej zmienności cen.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy kierunku MIESI z narzędziami ekonometrii finansowej w obszarze zagadnień mikrostruktury rynku. Szczególny nacisk położono na omówieniu ekonometrycznych modeli zmiennych finansowych mierzonych z bardzo wysoką częstotliwością. Ważnym celem przedmiotu jest nauczenie studentów korzystania z metod programowania ekonometrycznego w środowisku Matlab na empirycznych przykładach analizy szeregów czasowych o śróddziennej częstotliwości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Bień-Barkowska, 2016, Mikrostruktura rynku: Ekonometryczne modelowanie dynamiki procesu transakcyjnego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

2. M. Doman, 2010, Mikrostruktura giełd papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Literatura uzupełniająca:

1. F. Abergel, J-P Bouchaud, T. Foucault, C-A. Lehalle, M. Rosenbaum (eds.), 2012, Market Microstructure: Confronting Many Viewpoints, Wiley Finance, Chichester.

2. Y. A?t-Sahalia, J. Jacod, 2014, High-Frequency Financial Econometrics, Princeton University Press, Princeton.

3. L. Bauwens, W. Pohlmeier, D. Veredas (eds.), 2008, High Frequency Financial Econometrics: Recent Developments, Physica Verlag/Springer, Berlin.

4. B. Będowska-Sójka, 2014, Wpływ informacji na ceny instrumentów finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

5. R.F. Engle, G.M. Gallo, 2006, A Multiple Indicators Model for Volatility Using Intra-Daily Data, Journal of Econometrics 131, 3-27.

6. N. Hautsch, 2012, Econometrics of Financial High-Frequency Data, Springer, Berlin.

7. C-A. Lehalle, S. Laruelle (eds.), 2014, Market Microstructure in Practice, World Scientific, Singapore.

8. R.S. Tsay, 2013, An Introduction to Analysis of Financial Data with R, Wiley, Hoboken (Chapter 6).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie znaczenie efektów mikrostruktury rynku dla różnych aspektów jego funkcjonowania. Zna również podstawowe własności statystyczne zmiennych finansowych mierzonych z bardzo wysoką częstotliwością.

Student zna metody ekonometrycznego modelowania warunkowej intensywności następowania wybranych zdarzeń procesu transakcyjnego, tj. np. transakcji, zmian cen, zmian wolumenu transakcyjnego.

Student zna metody estymacji i weryfikacji modeli finansowego czasu trwania.

Student rozumie funkcjonowanie elektronicznych rynków kierowanych cenami i rynków kierowanych zleceniami.

Student rozumie wpływ efektów mikrostruktury rynku na pomiar zmienności cen, płynności rynku i zależności zachodzących między wybranymi zmiennymi finansowymi.

Umiejętności:

Student umie dokonać oceny i interpretacji własności statystycznych zmiennych finansowych mierzonych z bardzo wysoką częstotliwością.

Student potrafi oprogramować procedury służące symulacji, estymacji i weryfikacji modeli klasy MEM w środowisku Matlab.

Student potrafi dokonać interpretacji wyników estymacji modeli finansowego czasu trwania, a także ocenić poprawność ich dopasowania do danych empirycznych.

Student potrafi oszacować, poddać weryfikacji i interpretacji dynamiczne modele dyskretnych zmian cen.

Student potrafi oszacować podstawowe miary śróddziennej płynności rynku i zmienności cen.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie i potrafi uzasadnić znaczenie własności statystycznych zmiennych finansowych w kontekście konstrukcji śróddziennych modeli ryzyka rynkowego i ryzyka płynności.

Student rozumie znaczenie aparatu ilościowego w procesie wnioskowania na temat procesu cenotwórczego na rynkach finansowych.

Student potrafi uargumentować swoje stanowisko na temat wybranych aspektów funkcjonowania rynków finansowych na podstawie własnych wyników analiz empirycznych.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bień-Barkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bień-Barkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.