Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja gospodarcza krajów obszaru poradzieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 236500-D Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Integracja gospodarcza krajów obszaru poradzieckiego
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje: charakterystykę gospodarek krajów obszaru poradzieckiego (bez krajów bałtyckich), teoretyczne skutki liberalizacji ich stosunków gospodarczych z zagranicą, działania omawianych krajów na rzecz integracji wewnątrz obszaru poradzieckiego i z krajami trzecimi, a także skutki tych działań.

Pełny opis:

Przekazanie studentom wiedzy na temat specyfiki gospodarek obszaru poradzieckiego, procesów ich wewnątrz regionalnej i zewnętrznej integracji gospodarczej oraz wyników ich dotychczasowych działań w zakresie umiędzynarodowienia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Libman, E. Vinokurov, Holding-Together Regionalism: Twenty Years of Post-Soviet Integration, Palgrave Macmillan, 2012.

K. Falkowski, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Białorusi, Rosji i Ukrainy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

Sz. Kardaś, Rosja a WTO. Wpływ procesu akcesyjnego na transformację rosyjskiego prawa, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011.

M.S. Vicari, The Eurasian Economic Union - Approaching the Economic Integration in the Post-Soviet Space by EU-Emulated Elements. "Papers in Political Economy", No 55/2016.

Literatura uzupełniająca:

A. Libman, A. Obydenkova, Why Is the "Post-Soviet" Regionalism Post-Soviet? Historical Legacies and Regional Integration in Eurasia, "MPRA Paper", No 83506/2017.

A. Krylov, Post-Soviet Space: Integration vs Disintegration, "Russia and New States of Eurasia", No 2/ 2018, s. 47-53.

E. Vinokurov, The free trade agreements of the Eurasian Economic Union, Baltic Rim Economies, 2 (Spring). Expert article 2747.

Raporty, opracowania tematyczne i bazy danych statystycznych BŚ, Eurostat, CISSTAT, WTO, MFW.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna charakterystykę gospodarek krajów obszaru poradzieckiego.

Student rozumie procesy integracji gospodarczej, które dokonały się na obszarze poradzieckim po rozpadzie ZSRR.

Student wie, jakie są główne bariery w integracji gospodarczej krajów obszaru poradzieckiego.

Umiejętności:

Student potrafi poddać krytycznej ocenie procesy integracji gospodarczej krajów poradzieckich.

Student potrafi przygotować wystąpienie z zastosowaniem specjalistycznej terminologii nauk ekonomicznych i społecznych.

Student umie dokonać analizy stosunków gospodarczych wybranych krajów.

Kompetencje społeczne:

Student wyraża zrównoważone opinie, poprzedzone analizą różnych argumentów.

Student lepiej rozumie zjawiska gospodarcze.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 40.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marzenna Błaszczuk-Zawiła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.