Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

FinTech: Technology and Innovation in Financial Services

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235381-P
Kod Erasmus / ISCED: 01.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0810) Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: FinTech: Technology and Innovation in Financial Services
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-EBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

FinTech, Financial Technology, commonly known as FinTech, is a whole new industry composed of companies that use technology to make financial services more innovative and efficient. FinTech companies - usually startups, highly reliant on software - are set up to challenge, disrupt and disintermediate traditional financial systems. They are questioning conventional ways of doing things and, once successful, shaping the future of the financial services industry.

Pełny opis:

The aim of this course is to provide insights into the nascent revolution in the financial services industry: disruptions and opportunities created by the financial technology. This course provides students with the latest ideas and practical knowledge on FinTech. In doing so, it enables them to understand FinTech changes that currently take place in the financial services and ideas that will shape the industry in the future. This course has a strong focus on the business practice - an emphasis (i) on analyzing examples of companies that successfully disrupted financial services, and (ii) on the guest lectures given by industry professionals and entrepreneurs who have hands-on experience in the industry best practices and expertise in recent industry trends.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Basic literature:

1. FinTech 2.0 Paper: Redefining Financial Services, Santander Innoventures, 2015

2. The Future of FinTech and Banking, Accenture

3. The Future of FinTech, Milken Institute

4. Crowd Funding - An Infant Industry Growing Fast, IOASO

5. Briefing Blockchains, The Economist, October 2015

6. Roszkowska, P. (2020), "Fintech in financial reporting and audit for fraud prevention and safeguarding equity investments", Journal of Accounting & Organizational Change, 2020. https://doi.org/10.1108/JAOC-09-2019-0098

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3679816

Literatura uzupełniająca:

Supplementary reading:

1. Skinner, Chris. Digital Bank: Strategies to Launch or Become a Digital Bank. Marshall Cavendish, 2014.

2. Haycock, James. Bye Bye Banks?: How Retail Banks are Being Displaced, Diminished and Disintermediated by Tech Startups and What They Can Do to Survive.

3. Tapscott, Don. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. Portfolio, 2016.

4. McMillan, Jonathan. The End of Banking: Money, Credit, and the Digital Revolution. Zero/One Economics, 2014.

5. Sironi, Paolo. FinTech Innovation: From Robo-Advisors to Goal Based Investing and Gamification (The Wiley Finance Series), Wiley, 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Understanding FinTech and its impact on global finance and banking.

Understanding the main pillars of FinTech and the latest developments in each space of the financial services industry.

Acquiring practical knowledge and skills enabling students to identify needs and opportunities in the financial services industry and develop their own FinTech startup.

Umiejętności:

Acquiring advanced knowledge in finance.

Acquiring quantitative techniques of finance.

Applying and integrating financial knowledge and technical skills to identify and solve problems in business practice.

Kompetencje społeczne:

Inculcating leadership, professional ethics and competence in finance.

Mastering communication skills.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 30.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

inne: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0