Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Usługi w gospodarce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235160-P Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Usługi w gospodarce światowej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka i rozwój sektora usług. Innowacje w sektorze usług. Znaczenie usług w gospodarce. Międzynarodowy handel usługami. Liberalizacja handlu usługami. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i offshoring w sektorze usług. Projekt grupowy

Pełny opis:

Celem zajęć jest omówienie wzrostu roli usług w gospodarce światowej, UE i Polsce. Zostanie podkreślona ich rola w determinowaniu konkurencyjności kraju. Zostaną zaprezentowane światowe i unijne tendencje w zakresie międzynarodowego handlu usługami, offshoringu i wielostronnej liberalizacji handlu. Zajęcia zakładają aktywny udział studentów poprzez ich zaangażowanie w pracę nad projektem grupowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Kuźnar, Międzynarodowy handel produktami wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, rozdział 1.2 i 3, A. Kuźnar, Usługi w handlu międzynarodowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, A Handbook of International Trade in Services eds. Aaditya Mattoo, Robert M. Stern, Gianni Zanini, Oxford University Press, New York, 2008; Robert C. Feenstra, Offshoring in the Global Economy: Microeconomic structure and Macroeconomic Implications, MIT Press, 2010;

Literatura uzupełniająca:

A. Kuźnar, Value creation in the service economy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, A. Wróbel, Międzynarodowa wymiana usług, WN Scholar, Warszawa 2009, M. Amiti, S.-J. Wei, Service Offshoring and Productivity: Evidence from the US, World Economy, 2009; R. Crino, Service Offshoring and White-Collar Employment, Review of Economic Studies, vol. 77, 2010; B. Hoekman M.M. Kostecki, Ekonomia światowego systemu handlu, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, rozdział 1, 7, 10

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomość czynników wpływających na wzrost roli usług w gospodarce światowej

Znajomość wpływu usług na konkurencyjność kraju

Znajomość trendów w zakresie międzynarodowego handlu usługami i jego liberalizacji

Znajomość zasad i skutków integracji usług w Unii Europejskiej.

Znajomość praktycznych aspektów związanych z offshoringiem usług

Umiejętności:

Umiejętność wykazania zrozumienia wpływu czynników ekonomicznych i politycznych na rozwój gospodarki usługowej

Umiejętność wykorzystania w praktyce wiedzy teoretycznej na temat znaczenia usług w gospodarce światowej

Umiejętność wyboru i korzystania z najważniejszych metod prowadzenia badania ekonomicznego dotyczącego międzynarodowego handlu usługami

Kompetencje społeczne:

Wzrost umiejętności dzielenia się wiedzą i pracy w grupie

Wzrost umiejętności komunikacji - prezentacji w formie pisemnej i ustnej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 40.00%

referaty/eseje: 30.00%

inne: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andżelika Kuźnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andżelika Kuźnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andżelika Kuźnar, Eliza Przeździecka, Alina Szypulewska-Porczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.