Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie marką na rynku międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235100-D Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie marką na rynku międzynarodowym
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MEN
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMT-TMH
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot "Zarządzanie marką na rynku międzynarodowym" jest subdyscypliną marketingu. Obejmuje przedstawienie zasad planowania i wdrażania strategii marki i kształtowania portfela marek przedsiębiorstwa, w tym marek luksusowych oraz procesu i narzędzi kreowania marek sportowych, marek instytucji kultury, a także marek miast, regionów i krajów.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów ze znaczeniem marki jako przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa zarówno na rynku krajowym, jak i na międzynarodowym, metodami jej oceny oraz narzędziami kreowania marki na poszczególnych etapach jej cyklu życia. Zapoznanie z procesem i narzędziami kreowania marek.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.K. Witek-Hajduk, Międzynarodowe strategie marek. perspektywa przedsiębiorstw z rynków wschodzących. OW SGH, Warszawa 2020.

M. Witek-Hajduk (red.), Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

M.K. Witek-Hajduk, Międzynarodowe strategie marek, SGH, Warszawa 2010 (w druku)

Witek-Hajduk M.K., Grudecka A. (2018), Positioning strategies of retailers` brand in the emerging market - a cluster analysis, "International Journal of Emerging Markets", Vol. 13, No. 5, pp. 925-942.

Witek-Hajduk M.K., Grudecka A. (2019), Country of origin from a management perspective of emerging market companies, "International Journal of Management and Economics", https://www.degruyter.com/view/j/ijme.ahead-of-print/ijme-2019-0015/ijme-2019-0015.xml

Literatura uzupełniająca:

K.L. Keller, Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall 2008; Jean-Noël Kapferer,The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity, Long Term Kogan Page Publishers, 2008; D. Aaker, Brand Portfolio Strategy: Creating Relevance, Differentiation, Energy, Leverage, and Clarity, Free Press, New York 2004; D. Aaker, Brand Relevance: Making Competitors Irrelevant, John Wiley & Sons, New York 2011; W. Olins, Branding the nation ? the historical context, Journal of Brand Management, 2002, 9(4-5); S. Anholt, Brand New Justice: the upside of global branding, Butterworth Heinemann, Oxford 2003; E. Potter, Branding Canada: Projecting Canada's Soft Power through Public Diplomacy Montreal/Kingston, McGill-Queen's University Press, 2009; D. Aaker, E. Joachimsthaler, Brand Leadership: The Next Level of the Brand Revolution, Free Press, New York 2000; M. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001; M. Witek-Hajduk, Sposoby pozyskiwania marek przez przedsiębiorstwa międzynarodowe, w: E. Duliniec (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007; M. Witek-Hajduk, Rozszerzanie marki przez licencjonowanie, w; J. Kall, B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem. Wyzwania przyszłości, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006; M. Witek-Hajduk, A. Duliniec, Finansowe i marketingowe aspekty wyceny marki, w: H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2007, s. 441-450.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna podstawy teoretyczne z zakresu zarządzania marką na rynku międzynarodowym i zarządzania portfelem marek.

...Student zna atrybuty silnych marek i sposoby ich oceny.

Student wie, które koncepcje teoretyczne i jakie narzędzia zastosować w rozwiązywaniu określonych problemów zarządzania marką i zarządzania portfelem marek na rynku międzynarodowym

Umiejętności:

1. Student potrafi dokonać analizy sytuacji marki na rynku międzynarodowym.

...Student potrafi sformułować międzynarodową strategię marki i strategię portfela marek na rynku międzynarodowym

...Student potrafi przygotować projekt strategii marki na rynku międzynarodowym.

...Student potrafi przygotować projekt strategii portfela marek na rynku międzynarodowym.

Kompetencje społeczne:

1. Student rozumie problemy prawne i etyczne w zarządzaniu marką na rynku międzynarodowym.

...Student potrafi pracować w zespole nad projektem

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 30.00%

referaty/eseje: 40.00%

ćwiczenia: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marzanna Witek-Hajduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Grudecka, Anna Napiórkowska, Bartosz Targański, Marzanna Witek-Hajduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Grudecka, Bartosz Targański, Marzanna Witek-Hajduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Grudecka, Tomasz Napiórkowski, Bartosz Targański, Marzanna Witek-Hajduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marzanna Witek-Hajduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.