Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

VAT w działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 233990-D Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: VAT w działalności gospodarczej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zakres przedmiotowy opodatkowania VAT według polskich i międzynarodowych regulacji prawnych. Zasady opodatkowania odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju. Opodatkowanie transakcji transgranicznych. Podstawa opodatkowania VAT oraz stawki podatkowe w Polsce i innych krajach UE. Zasady rozliczania VAT. Dokumentacja VAT.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze skutkami przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w sferze podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem harmonizacji systemu podatku od wartości dodanej (VAT), przedstawienie zasadniczych cech konstrukcyjnych podatku od wartości dodanej, zasad opodatkowania czynności wykonywanych na terytorium kraju oraz poza granicami kraju, obowiązków podatników w zakresie dokumentowania, ewidencji i sprawozdawczości na potrzeby VAT.

Literatura:

Literatura podstawowa:

DYREKTYWA 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347); USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z póżn. zm.);

Irena Olchowicz (redakcja naukowa), Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz, VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

A. Cicha, VAT w rachunkowości, DIFIN, Warszawa 2004; T. Michalik, VAT. Komentarz, Beck, Warszawa 2018; A. Pożarowska, Podatek VAT w praktyce, SKwP, Warszawa 2009; J. Zubrzycki, Leksykon VAT, Unimex, Wrocław 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

poznanie zasad funkcjonowania systemu podatku od wartości dodanej w Unii Europejskiej oraz podatku od towarów i usług w Polsce

poznanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT oraz czynności poza zakresem przedmiotowym VAT

poznanie obowiązków dokumentacyjnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych podatników

Umiejętności:

określanie czynności opodatkowanych oraz zwolnionych, jak również miejsca świadczenia

wybór metod lub procedur uproszczonych w zakresie opodatkowania VAT

dokumentowanie i ewidencjonowanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT

Kompetencje społeczne:

formułowanie opinii, udział w dyskusji na temat skutków opodatkowania VAT

wskazanie związków pomiędzy systemem opodatkowania wartości dodanej a sytuacją finansową lub majątkową przedsiębiorstwa

Metody i kryteria oceniania:

prezentacje indywidualne lub grupowe: 25.00%

egzamin testowy: 75.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Jamroży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Jamroży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Jamroży, Magdalena Janiszewska, Aleksander Łożykowski, Agnieszka Tłaczała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Jamroży, Magdalena Janiszewska, Aleksander Łożykowski, Agnieszka Tłaczała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Jamroży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Jamroży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.