Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunki ekonomiczne państw Unii Europejskiej z krajami słabo rozwiniętymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 233860-D Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Stosunki ekonomiczne państw Unii Europejskiej z krajami słabo rozwiniętymi
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pojęcie krajów słabo rozwiniętych (KSR) na tle procesu globalizacji. Przyczyny i przejawy niskiego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego KSR. Etapy ewolucji polityki ekonomicznej państw UE wobec krajów AKP. Wymiana handlowa UE-AKP. Pomoc rozwojowa UE dla KSR. Fair trade. Bezpośrednie inwestycje korporacji z UE w krajach AKP. Transfer wiedzy naukowo-technicznej UE-AKP. Migracje pracowników z KSR do UE. Polityka współpracy rozwojowej prowadzona przez Polskę wobec KSR.

Pełny opis:

Główne cele przedmiotu to:

1. Przekazanie wiedzy o specyficznych cechach grupy krajów słabo rozwiniętych (KSR), warunkujących niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego tych krajów.

2. Zapoznanie z kierunkami ewolucji polityki ekonomicznej państw UE wobec KSR (ze szczególnym uwzględnieniem krajów AKP).

3. Wykształcenie umiejętności analizy stosunków handlowych i pomocy rozwojowej UE dla KSR.

4. Zapoznanie z rolą ekspansji inwestycyjnej europejskich korporacji transnarodowych w KSR.

5. Wykształcenie umiejętności analizy przepływów wiedzy naukowo-technicznej z państw UE do KSR oraz migracji pracowników z KSR do UE.

6. Przekazanie wiedzy o wpływie członkostwa Polski w UE na stosunki gospodarcze Polski z KSR.

Literatura:

Literatura podstawowa:

(1) K. Kołodziejczak, Stosunki Unii Europejskiej z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Stan i perspektywy na przyszłość, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2018, nr 2(61); (2) J. Modrzyńska, Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku, Wydawnictwo MADO, Toruń 2014; (3) G. Mazur, Relacje Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Historia i perspektywy, Difin, Warszawa 2013; (4) K. Kołodziejczyk, Stosunki Unii Europejskiej z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Rola i znaczenie umów o partnerstwie gospodarczym w zakresie handlu i pomocy rozwojowej, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013; (5) P. Bagiński, Europejska polityka rozwojowa. Organizacja pomocy Unii Europejskiej dla krajów rozwijających się, CEDEWU.PL Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2009; (6) European Commission, ACP-EU Partnership Agreement (Cotonou Agreement Revised 2010), Brussels 2012.

Literatura uzupełniająca:

(1) UNCTAD, The Least Developed Countries Report 2020, United Nations 2020; (2) S. Hickey, K. Sen, B. Bukenya (red.), The Politics of Inclusive Development, Oxford University Press, New York 2015; (3) UNCTAD, World Investment Report 2020 - international production beyond the pandemic, New York/Geneva 2020; (4) P. Kugiel, D.Wnukowski, Przyszłość partnerstwa UE-AKP po 2020 r. - perspektywa Polski, PISM, Warszawa 2015; (5) Ustawa o współpracy rozwojowej z dnia 16 września 2011 roku (Dz.U. 2011.1386 z późn. zm.; Dz.U. 2019.291 t.j.); (6) Polska Współpraca Rozwojowa - Raport Roczny 2019 (jak również wcześniejsze raporty), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student pozna istotę niskiego poziomu rozwoju ekonomiczno-społecznego KSR oraz skalę i przyczyny ubóstwa ludności tych krajów.

Student pozna główne fazy i kierunki ewolucji polityki UE wobec krajów AKP.

Student zrozumie rolę stosunków handlowych, współpracy finansowo-inwestycyjnej i naukowo-technicznej z UE w życiu gospodarczym KSR.

Student pozna specyfikę stosunków ekonomicznych Polski z krajami AKP.

Umiejętności:

Student potrafi zidentyfikować podstawowe cechy odróżniające KSR od krajów gospodarczo wysoko rozwiniętych.

Student potrafi analizować zakres i charakter różnych form powiązań gospodarczych Unii Europejskiej z KSR.

Student potrafi formułować zalecenia dotyczące usprawnienia wzajemnej współpracy gospodarczej pod adresem władz UE, państw członkowskich tego ugrupowania integracyjnego oraz rządów KSR.

Student potrafi opracować rekomendacje dotyczące współpracy gospodarczej Polski z krajami AKP.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, jak również rozwijać je interdyscyplinarnie.

Student prawidłowo identyfikuje dylematy związane z pomocą rozwojową świadczoną przez kraje rozwinięte na rzecz KSR.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Stryjek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Stryjek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Stryjek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.