Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 233750-D Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka miasta
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Istota i specyfika diagnostyki miasta.

Typologia miast i złożoność przestrzeni miejskiej. Audyt miejski. Budżet i ocena kondycji finansowej miasta. Podstawowe techniki zarządzania obszarami miejskimi (m.in. town centre management) i ich informacyjne podstawy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie pełnego spektrum analiz, które mają zastosowanie w diagnozowaniu procesów degradacji i rozwoju w miastach oraz wprowadzenie studenta w podstawowe tajniki audytu miejskiego i zarządzania informacją na potrzeby doradztwa na zlecenie władz miasta.

Przedmiot wchodzi w skład specjalności międzykierunkowej "Konsulting miejski."

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Bryx M. (red), 2014, Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, OW SGH, Warszawa

2.Filipiak B., 2009, Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.

3.Jarczewski W., Jeżak J., 2010, System monitorowania rewitalizacji, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

4.Szczot J., 2014, Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Lublin.

5.Jakubczyc J., 2008, Metody oceny projektu gospodarczego. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1.Jacobs J., The Death and Life of Great American Cities, Modern Library Edition 2011, NY.

2.Gehl J., Cities for People, 2010 Island Press, Washington, Covelo, London

3.Goldsmith S., Crawford S., The Responsive City. Engaging Communities Through Data-Smart Governance, Jossey-Bass, San Francisco 2014.

4.Nowak M., Skotarczak T. (red.), 2010, Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne, CeDeWu, Warszawa.

5.Misterek W., 2008, Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.

6.Gaudemet P.M., Molinier J., 2000, Finanse publiczne, PWE, Warszawa.

Publikacje własne:

Jadach-Sepioło A., 2018, Statystyka w rewitalizacji miast - diagnoza i monitorowanie

w programach rewitalizacji, ?Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr

518, s. 63-75.;

Jadach-Sepioło A., Spadło K., 2018, Metodyka delimitacji obszarów rewitalizacji na potrzeby opracowania gminnych programów rewitalizacji w Małopolsce [w:] Lorens P. (red.), 2018, Urbanistycznne aspekty transformacji miast, "Studia KPZK PAN", t. CXCII, s. 83-106;

Jadach-Sepioło A., Krystek-Kucewicz B., Kaszuba K., 2018, Ewolucja wyznaczania obszarów rewitalizacji w Polsce, [w:] Lorens P. (red.), 2018, Urbanistycznne aspekty transformacji miast, "Studia KPZK PAN", t. CXCII, s. 31-82.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Poznanie istoty i specyfiki diagnostyki miasta.

2.Poznanie typologii miast i różnorodnych podejść do zarządzania rozwojem miast.

3.Zrozumienie zasad konstrukcji budżetu, źródeł dochodów budżetowych oraz metod finansowania wydatków.

Umiejętności:

1.Operacyjne stosowanie podstawowych metod analitycznych stosowanych w audycie miejskim.

2.Wykorzystanie w podstawowym zakresie technik GIS w analizie procesów miejskich.

3.Prowadzenie podstawowych analiz kondycji finansowej samorządów lokalnych.

2.Wykorzystanie w podstawowym zakresie technik GIS w analizie procesów miejskich.

3.Prowadzenie podstawowych analiz kondycji finansowej samorządów lokalnych.

Kompetencje społeczne:

1.Umiejętność praktycznego zastosowania poznanych technik zarządzania informacją na potrzeby doradztwa na zlecenie władz miasta w pracy zespołowej

2. Umiejętność pracy w zespole pod presją czasu.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 50.00%

egzamin tradycyjny-pisemny: 25.00%

ocena z ćwiczeń: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Jadach-Sepioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.