Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czwarta rewolucja przemysłowa a ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 232890-D
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czwarta rewolucja przemysłowa a ekonomia
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EKO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot jest interdyscyplinarny. Program zajęć podejmuje ekonomiczną i społeczną analizę przekształceń techniki przełomu XX / XXI wieków. Przedstawiamy najważniejsze ujęcia (ortodoksyjne i heterodoksyjne) najnowszych przemian technologicznych we współczesnej ekonomii i ekonomii politycznej oraz ich znaczenia dla interesariuszy życia gospodarczego, społecznego i politycznego.

Pełny opis:

Przedmiot jest interdyscyplinarny. Program zajęć podejmuje ekonomiczną i społeczną analizę przekształceń techniki przełomu XX / XXI wieków. Przedstawiamy najważniejsze ujęcia (ortodoksyjne i heterodoksyjne) najnowszych przemian technologicznych we współczesnej ekonomii i ekonomii politycznej oraz ich znaczenia dla interesariuszy życia gospodarczego, społecznego i politycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler, Economics of the Fourth Industrial Revolution, Routledge 2021

2. Erik Brynjolfsson, A. McAfee (2015), Drugi wiek maszyny : praca, postęp i dobrobyt w czasach genialnych technologii, Warszawa, MT

Biznes (The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, Norton 2014).

3. Klaus Schwab (2016), The Fourth Industrial Revolution, WEF (Czwarta rewolucja przemysłowa, Studio Emka 2018)

Literatura uzupełniająca:

1. Chris Freeman, F. Louça, (2002) As Time Goes By. From the Industrial Revolution to Information Revolution, OUP.

2. Ajay K. Agrawal, J.Gans, A. Goldfarb, eds. (2019), The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda, National Bureau of Economic

Research Conference Report.

3. Ekkehard Ernst, R. Merola, D, Samaan, (2018), The economics of artificial intelligence. Implications for the future, International

Labour Office.

4. Jon-Arild Johannessen (2018), The Workplace of the Future: The Fourth Industrial Revolution, the Precariat and the Death of

Hierarchies, (Routledge Studies in the Economics of Innovation), Routledge.

5. Jamie Susskind (2018), Future Politics. Living Together in a World Transformed by Tech, Oxford, Oxford University Press

6. Judith Bessant, (2018),The Great Transformation: History for a Techno-Human Future, Routledge

7. Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, Profile Books, 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna wybrane podejścia do analizy problemów współprzemian techniki, gospodarki i społeczeństwa.

Rozumie skutki rewolucyjnych przemian technicznych dla polityki publicznej.

Ma wiedzę na temat przypadków historycznych przemian techniki XX/XXI

Umiejętności:

Umie wybrać teorię wśród interdyscyplinarnych badań systemów technicznych (technoekonomicznych paradygmatów)

Potrafi samodzielnie stawiać pytania i udzielać odpowiedzi w zakresie problematyki związków techniki z gospodarką.

Umie analizować studia przypadków IV rewolucji technicznej / technologicznej.

Kompetencje społeczne:

Potrafi pracować w grupie w zakresie porównawczej ekonomii politycznej.

Potrafi przekonująco przedstawić własne wyniki badawcze.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 50.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Wroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Sulejewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Sulejewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0