Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyzwania polityczne dla procesu integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 232630-D Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wyzwania polityczne dla procesu integracji europejskiej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi wyzwaniami politycznymi wobec procesu integracji europejskiej. Podczas zajęć omówione zostaną zwłaszcza napięcia pomiędzy federalizmem europejskim a państwem narodowym, a także sukcesy i porażki procesów rozszerzeniowych UE. Ponadto analizowane będą ruchy eurosceptyczne (teoria i praktyka), rola odgrywana przez referenda w kontestowaniu procesu integracji, a także różnice pomiędzy narodowymi modelami integracji (w tym odmienne skutki kryzysu finansowego, strefy euro i migracyjnego dla poszczególnych państw). Kolejny blok tematyczny poświecony będzie wyzwaniom globalnym wobec integracji europejskiej, zaś ostatni - procesowi brexitu i jego wpływowi na UE po 2019 r.

Pełny opis:

Celem wykładu jest analiza najważniejszych wyzwań politycznych i społecznych stojących przed procesem integracji europejskiej, w tym zwłaszcza rozwoju ruchów eurosceptycznych w UE, wpływu na UE wyzwań globalnych, a także przyszłości UE po brexicie i wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Goodwin, R. Eatwell, National Populism: The Revolt Against Liberal Democracy, Pelican Books, 2018.

P. Biskup, W. Czachur, A. Hall, Polityka europejska trzech kluczowych państw członkowskich Unii Europejskiej (Francja, Niemcy, Wielka Brytania), Warszawa 2014.

K.A. Wojtaszczyk, M. Poboży (red.), Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, Warszawa 2013.

T.G. Grosse, Pokryzysowa Europa. Dylematy Unii Europejskiej, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

J. Czaputowicz, Suwerenność, Warszawa 2018.

L. McGowan, Preparing for Brexit: Actors, Negotiations and Consequences, Palgrave Studies in European Union Politics, 2017.

H. D. Clarke, M. Goodwin, P. Whiteley, Brexit: Why Britain Voted to Leave the European Union, Cambridge University Press 2017.

P. Biskup, Instytucja referendum w brytyjskiej praktyce konstytucyjnej, w: ?Przegląd Sejmowy? 2007, nr 1(78), s. 87-106.

Publikacje własne:

P. Biskup, Integracja czy dezintegracja? Przyszłość Unii Europejskiej z perspektywy brytyjskiej, Analiza natolińska 5(63), Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2013.

Przemysław Biskup, Małgorzata Kaczorowska, Cezary Piątkowski, Krzysztof Winkler, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w: K.A. Wojtaszczyk, M. Poboży (red.), Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, Warszawa 2013, t. 2, s. 575-666.

P. Biskup (tłum.) Stany Zjednoczone Europy Winstona Churchilla (tłumaczenie wraz z komentarzem), w: Przegląd Europejski 2012, nr 2(25), s. 118-150.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student dysponuje szeroką wiedzą na temat procesu integracji europejskiej, jego powiązań z polityką wewnętrzną państw członkowskich, a także stojących przed nim wyzwań społeczno-politycznych.

Student dysponuje wiedzą na temat kulturowych uwarunkowań procesu integracji europejskiej .

Student dysponuje wiedzą na temat uwarunkowań prawnych i instytucjonalnych procesu integracji europejskiej i ich wpływu na gospodarki państw członkowskich.

Umiejętności:

Student potrafi korzystać z literatury przedmiotu w jęz. angielskim.

Student potrafi przygotować się do udziału i uczestniczyć w sformalizowanej debacie.

Student potrafi zaplanować pracę zespołu analityczno-badawczego.

Kompetencje społeczne:

Student krytycznie ocenia informcje dostępne w debacie publicznej na temat integracji europejskiej.

Student uznaje znaczenie wiedzy w procesie formułowania sądów na temat kwestii związanych z integracją europejską.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 85.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 15.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.