Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i polityka kursów walutowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 232580-S Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Teoria i polityka kursów walutowych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kursy walutowe. Ewolucja systemu kursowego. Przegląd i ewolucja teorii kursu walutowego. Rynek walutowy. Polityka kursowa i instrumenty jej realizacji. Kryzysy walutowe. Przykłady polityki kursowej.

Pełny opis:

Celem zajęć obok nauki teorii jest prezentacja pojęć, mechanizmów i skutków prowadzenia określonej polityki kursowej dla gospodarki wybranych krajów uprzemysłowionych i rozwijających się.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P.Krugman, M.Obsfeld Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa 1994; E.Chrabonszczewska, K.Kalicki, Teoria i polityka kursu walutowego, SGH, Warszawa 1996. A. Bień, W. Bień, Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, DIFIN 2009. A.Bień, Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa 1988.

Literatura uzupełniająca:

Z.Marciniak, Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, SGH, Warszawa 2001; E.Pietrzak, Międzynarodowe operacje walutowe, Warszawa 1992; E.Drabowski, Teorie kursu walutowego, PWE, Warszawa 1985; B.Brown, Bubbles in credit and currency: how hot markets cool down, 2008; Raporty i publikacje MFW, Banku Rozrachunków. Międzynarodowych, Europejskiego Banku Centralnego, NBP. A. Bień, W. Bień, Słownik finansów, DIFIN, 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada wiedzę w zakresie pojęcia i klasyfikacji kursów walutowych i czynników wpływających na ich poziom.

Student zna podstawowe teorie kursu walutowego i rodzaje polityk kursu walutowego prowadzone przez banki centralne.

Student wie jak funkcjonuje światowy rynek wymiany walut, co to jest ryzyko kursowe i zna metody zabezpieczania się przed nim.

Umiejętności:

Student umie zastosować instrumenty Banku Centralnego dla kształtowania poziomu kursu waluty.

Student potrafi dobrać i zastosować właściwe metody dla niwelacji ryzyka kursowego w różnych operacjach gospodarczych.

Student umie wyjaśniać związki pomiędzy polityka gospodarczą a polityką kursu walutowego w danym obszarze walutowym.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie i potrafi rozpoznać wpływ zmian kursu walutowego na gospodarkę danego kraju.

Student potrafi rozpoznać i wyjaśnić skutki zmian kursu walutowego na równowagę płatniczą kraju z zagranicą i wpływ tego na jakość zaopatrzenia rynku krajowego w towary i usługi oraz potrafi wyjaśnić zasady polityki kursowej w Polsce i zasadność jej stosowania dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Bień, Jakub Borowski, Krzysztof Marczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Bień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Bień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Borowski, Krystian Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Borowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Bień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.