Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Brexit a integracja europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 232520-D Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Brexit a integracja europejska
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami związanymi z procesem brexitu. Omówione zostaną jego przyczyny związane z polityką brytyjską i postawą Zjednoczonego Królestwa wobec integracji europejskiej. Analizowane również skutki tego procesu dla UE i dla strony brytyjskiej. Omówione zostaną następujące kwestie: osadzenia procesu integracji europejskiej w brytyjskim systemie konstytucyjnym, politycznym i medialnym, brytyjskie koncepcje integracji europejskiej; polityka gospodarcza Zjednoczonego Królestwa w UE oraz brytyjskie procesy decyzyjne w polityce europejskiej. Ponadto omówione zostaną: kampania referendalna z 2016 r., negocjacje ws. brexitu, a także społeczno-polityczne i ekonomiczne konsekwencje brexitu dla UE i Wielkiej Brytanii. Przedmiotem dyskusji będzie także znaczenie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE jako precedensu i jego długotrwały wpływ na proces integracji europejskiej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest analiza najważniejszych problemów związanych z procesem brexitu. Omówione zostaną jego przyczyny wynikające z przemian w polityce brytyjskiej w ostatnich dekadach, referendum z 2016 r. oraz przebieg negocjacji unijno-brytyjskich i ich skutki dla obu stron (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Przedmiotem dyskusji będzie także znaczenie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE jako precedensu z punktu widzenia długotrwałej ewolucji integracji europejskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Biskup, M. Kaczorowska (red.), System polityczny Zjednoczonego Królestwa, Warszawa 2012.

Przemysław Biskup, Małgorzata Kaczorowska, Cezary Piątkowski, Krzysztof Winkler, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w: K.A. Wojtaszczyk, M. Poboży (red.), Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, Warszawa 2013, t. 2, s. 575-666.

P. Biskup, Polityka Polski wobec Wielkiej Brytanii w 2017 r., ?Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej?, Warszawa 2018.

M. Goodwin, R. Eatwell, National Populism: The Revolt Against Liberal Democracy, Pelican Books, 2018.

L. McGowan, Preparing for Brexit: Actors, Negotiations and Consequences, Palgrave Studies in European Union Politics, 2017.

Literatura uzupełniająca:

P. Biskup (tłum.) Stany Zjednoczone Europy Winstona Churchilla (tłumaczenie wraz z komentarzem), w: Przegląd Europejski 2012, nr 2(25), s. 118-150.

P. Biskup, Instytucja referendum w brytyjskiej praktyce konstytucyjnej, w: ?Przegląd Sejmowy? 2007, nr 1(78), s. 87-106.

P. Biskup, Brytyjski projekt konstytucji dla Federacji Europy Zachodniej, w: ?Przegląd Sejmowy? 2004, nr 2(61), s. 242-261.

H. Barnett, Constitutional and Administrative Law, 9th Ed., London-New York 2011.

B. Jones, Ph. Norton (eds.), Politics UK, Seventh Edition, Pearson-Longman, Harlow 2010.

A. Geddes, The European Union and British Politics, Palgrave-Macmillan, Basingstoke 2004

M. Holmes (ed.), The Eurosceptical Reader, Basingstoke 1996.

R. Kuhn, Politics and the Media in Britain, Palgrave-Macmillan, Basingstoke 2007

M. Sawyer (ed.), The UK Economy, 16th Edition, Oxford University Press, Oxford 2005 (reprint 2011).

H. Young, This Blessed Plot: Britain and Europe from Churchill to Blair, Basingstoke 1998.

Publikacje własne:

P. Biskup, Integracja czy dezintegracja? Przyszłość Unii Europejskiej z perspektywy brytyjskiej, Analiza natolińska 5(63), Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2013.

P. Biskup (red.), Wpływ dewolucji na politykę europejską Zjednoczonego, Warszawa 2015.

P. Biskup, W. Czachur, A. Hall, Polityka europejska trzech kluczowych państw członkowskich Unii Europejskiej (Francja, Niemcy, Wielka Brytania), Warszawa 2014, s. 55-87.

P. Biskup, Prawno-polityczna ewolucja brytyjskiej doktryny suwerenności, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student dysponuje szeroką wiedzą na temat procesu brexitu, powiązania polityki europejskiej Wielkiej Brytanii z polityką wewnętrzną oraz systemu politycznego UE.

Student dysponuje szeroka wiedzą na temat kulturowych uwarunkowań procesu brexitu i kontestacji europejskiej integracji społeczno-gospodarczej.

Student dysponuje wiedzą na temat uwarunkowań prawnych procesu brexitu i skutków prawnych wyjścia Wielkiej Brytanii z UE dla gospodarek państw członkowskich.

Umiejętności:

Student potrafi przygotować się do udziału i uczestniczyć w sformalizowanej debacie.

Student potrafi zaplanować pracę zespołu analityczno-badawczego.

Student potrafi korzystać z literatury przedmiotu w jęz. angielskim.

Kompetencje społeczne:

Student krytycznie ocenia informcje dostępne w debacie publicznej na temat brexitu.

Student uznaje znaczenie wiedzy w procesie formułowania sądów na temat kwestii związanych z integracją euroipejską.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 85.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 15.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.