Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

European Union Internal Market (IB)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 232191-D
Kod Erasmus / ISCED: 10.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: European Union Internal Market (IB)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for IB - masters
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

European Market as a stage of European economic integration. Reasons and ways of the internal market implementation and the legal basis. Economic benefits. Decision making in the EU and its impact on the effectiveness of the internal market. Free movement of goods, capital, persons and services. Harmonization of taxes. Rules on competition. Ways of reducing economic and social disparities on the internal market.

Pełny opis:

The course is intended to get students acquainted with rules, ways and effects of functioning of the internal market of the European Union (single European market). Teaching will focus on four freedoms of the internal market (freedom of the movement of goods, persons, capital and services): their legal basis and practical operation.

Importance of the Lisbon Strategy for the functioning of the internal market. International competitiveness of the economies of EU Member States.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Visvizi, A. Matysek-Jędrych, K. Mroczek-Dąbrowska (ed.), Poland in the Single Market Politics, economics, the euro, Routlege, 2021

2. El-Agraa A. M., The European Union: Economics and Policies, Cambridge University Press, 2014;

3. R. Baldwin, Ch. Wyplosz, The Economics of European Integration, 5th ed. McGraw Hill, 2015.

4. www.europa.eu

Literatura uzupełniająca:

Moussis N., Access to European Union Law, Economics, Policies. 22th edition, Intersentia, 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student knows the rules, legal basis, mechanism of functioning of the EU internal market.

In particular, a student knows and understands ways in which four economic freedoms of the Single European Market operate.

Student konws economic results of functioning of the EU

internal market.

Umiejętności:

1. Student is able to analyze the functioning of four freedoms of the EU internal market.

2. Student is able to critically assess the functioning of four freedoms of the EU internal market.

3. Student is able to identify main principles and legal rules underlying the operation of companies on the Single European Market.

Kompetencje społeczne:

1. Student acquires skills in team work (preparing presentations in teams).

2.Student proves the ability of multi-plane perception of phenomena accompanying European integration processes.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 25.00%

egzamin testowy: 25.00%

inne: 15.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 35.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0