Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konkurencyjność regionów (e-learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 232129-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Konkurencyjność regionów (e-learning)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Prezentacja konkurencyjności regionów i jej uwarunkowań w warunkach nasilających się procesów globalizacji i regionalizacji gospodarczej. Wskazanie miejsca polskich regionów na mapie gospodarczej Polski i Europy. www.cren.pl/oferta

Pełny opis:

Prezentacja wielopłaszczyznowego ujęcia konkurencyjności regionów. Wskazanie podstawowych miar i determinant tego zjawiska. Określenie konkurencyjności regionów w przestrzeni europejskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Treści wykładów e-learningowych.

Literatura uzupełniająca:

T. Pakulska, M. Poniatowska-Jaksch, Gospodarka cyfrowa, w: Cyfryzacja a przedsiębiorstwo, red. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, OW SGH, Warszawa 2019, s. 11-3; T. Pakulska, M. Poniatowska-Jaksch, Geobiznes, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2 (43) Oficyna Wydawnicza SGH 2017, s. 9-20; T. Pakulska, Rynek XXI wieku - w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Instytucje a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, SGH, Warszawa 2017; T. Pakulska, Dynamika i struktura gospodarki, (w:) Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, red. I. Fierla, PWE, Warszawa 2011, s. 36-81.

T. Pakulska, Konkurencyjność bezpośrednia regionów a rozwój przedsiębiorczości, (w:) Atrakcyjność inwestycyjna regionów jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, red. H. Godlewska- Majkowska, SGH, Warszawa 2012, s . 91-118.

J. W. Bossak, W. Bieńkowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna

kraju i przedsiębiorstwa. Wyzwania dla Polski na progu XXI w., SGH,

Warszawa 2004; www.europa.ue.int;

www.stat.gov.pl, M. Poniatowska-Jaksch, Przemysłowe bezpośrednie

inwestycje zagraniczne źródłem konkurencyjności regionu "Monografie i

Opracowania" nr 544, SGH, Warszawa 2006. A.Szromik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozumie na czym polega konkurencyjność regionów (jednostek przestrzennych różnego typu), jakie są przyczyny i formy przejawiania się jej zróżnicowania.

2. Student zna podstawowe kategorie dotyczące konkurencyjności regionów i jej uwarunkowań.

3. Student zna sposoby kształtowania i dyskontowania konkurencyjności regionów różnego

poziomu taksonomicznego.

Umiejętności:

1. Student potrafi zidentyfikować źródła konkurencyjności regionu i bariery jej wzrostu oraz rozwiązywać problemy będące konsekwencją identyfikacji zagrożeń.

2. Student potrafi analizować czynniki wpływające na kształtowanie konkurencyjności i utrzymanie przewagi konkurencyjnej regionów.

3. Student umie ocenić poziom konkurencyjności regionów i formułować wnioski w tym zakresie.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi pracować w zespole

2. Student potrafi gromadzić, selekcjonować i przetwarzać informacje z zakresu kształtowania przez organy władzy publicznej konkurencyjności regionu.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

ćwiczenia: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Pakulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Pakulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Pakulska, Małgorzata Poniatowska-Jaksch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Pakulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.