Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość podatkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231870-S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość podatkowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-FIR
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ZFP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Prawo bilansowe a prawo podatkowe. Poznawczy i praktyczny sens wyodrębnienia rachunkowości podatkowej. Przychody i ich rozliczanie według prawa bilansowego i podatkowego. Koszty i ich rozliczanie według prawa bilansowego i podatkowego. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Leasing. Różnice kursowe. Ceny transferowe. Wynik rachunkowy a wynik podatkowy. Geneza i metodyka ustalania podatku odroczonego. Zeznanie podatkowe (CIT).

Pełny opis:

Poznanie podstawowych różnic w kształtowaniu przychodów i kosztów według zasad prawa bilansowego i prawa podatkowego. Wyjaśnienie przyczyn różnic pomiędzy wynikiem rachunkowym i podatkowym. Przedstawienie konsekwencji tych różnic w obszarze ewidencyjnym oraz rozliczeniowo-deklaracyjnym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

I. Górowski, E. Walińska, A. Wencel, Podatek dochodowy w systemie rachunkowości - kluczowa determinanta rozwoju podsystemu rachunkowości, Gab, 2018;

I. Olchowicz, M. Jamroży, Rachunkowość podatkowa. Analiza w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Difin, Warszawa 2020;

Międzynarodowy Standard Rachunkowości 12: "Podatek dochodowy"; Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy"

Literatura uzupełniająca:

A. Tłaczała, Podatek odroczony w: I. Olchowicz, A. Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR ,wydanie II, Difin, Warszawa 2011; E. Walińska (red.). Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2016; M. Jamroży, St. Kudert, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2013; H. Litwińczuk (red.), P. Karwat,W. Pietrasiewicz, K. Tetłak, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza:

poznanie obowiązków dokumentacyjnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych podatników prowadzących księgi rachunkowe

poznanie relacji pomiędzy zyskiem bilansowym a dochodem podatkowym

poznawczy i praktyczny sens wyodrębnienia rachunkowości podatkowej

Umiejętności:

określanie przychodów według prawa bilansowego i prawa podatkowego

określanie kosztów według prawa bilansowego i prawa podatkowego

ustalanie odroczonego podatku dochodowego

Kompetencje społeczne:

potrafi formułować opinie w dyskusji na temat związków między prawem podatkowym i prawem podatkowym

potrafi komunikować stanowisko na temat różnic między zyskiem bilansowym a dochodem podatkowym i przekonywać do swoich racji

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

inne: 0.00%

studia przypadków: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Tłaczała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Jamroży, Magdalena Janiszewska, Aleksander Łożykowski, Agnieszka Tłaczała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Tłaczała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Tłaczała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.