Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

International flows of capital and knowledge

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231691-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International flows of capital and knowledge
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Introduction to the world economy. Main issues related to capital flows (direct investment and portfolio investment) and knowledge as factors of production. The international division of labor affecting direct investment.

Foreign direct investment - definition, main forms and types. Reasons for foreign direct investment. The OLI paradigm.

Determining the scale of investments in a selected country. Transnational corporations in the world economy. Calculation of the TNI index. The country's international investment position. The country's international investment position - a case study. Investment development path (net outward investment position) in selected countries and industries. Calculation of the NOIP measure. International capital flows and the balance of payments. International trade in knowledge products - classifications and empirical implications.

Pełny opis:

The aim of the course is to familiarize with the flows of capital and knowledge in the world. The presentation of these flows will cover three aspects: their causes, scale and effects. These areas will be shown at the macroeconomic level, i.e. how the flows of capital and knowledge can be assessed from the point of view of the economy and what effects they have on the country and its economic policy. In turn, the microeconomic approach will allow Students to see the perspective of the enterprise and understand why it participates in the international transfer of capital and knowledge, what is the scale of this transfer and the consequences for the company.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Mason A. Carpenter, Sanjyot P. Dunung, International Business: Opportunities and Challenges in a Flattening World, Version 3.0, Flat World, 2018.

John H. Dunning, Sarianna M. Lundan, Multinational enterprises and the global economy, E. Elgar Publishing, 2008.

Literatura uzupełniająca:

Kuźnar A., International trade in knowledge products ? selected issues, [w:] A. Wróbel, K. Jędrzejowska, M. Rewizorski, Globalne zarządzanie gospodarcze. Wyzwania dla światowego systemu handlu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, s. 123-136.

UNCTAD, World Investment Report 2020, International Production Beyond the Pandemic, 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna i rozumie istotę poszczególnych rodzajów przepływów kapitału

potrafi analizować procesy gospodarcze związane z przepływami kapitału

rozumie przyczyny i formy przepływu wiedzy

Umiejętności:

potrafi przygotować zbiór danych i argumentów nt. zjawisk gospodarczych związanych z przepływem kapitału i wiedzy

potrafi wyciągać wnioski dotyczące przepływów kapitału i wiedzy w skali międzynarodowej w odniesieniu do pozycji krajów w globalnej gospodarce

umie ocenić pozycję krajów w gospodarce globalnej na podstawie dostępnych danych

Kompetencje społeczne:

posiada kompetencje pracy zespołowej

aktywnie zabiera głos w dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 20.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.