Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konkurencyjność w gospodarce 4.0

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231620-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Konkurencyjność w gospodarce 4.0
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Koncepcja międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, czwarta rewolucja przemysłowa, gospodarka 4.0, technologie Przemysłu 4.0, konkurencyjność cyfrowa, wskaźniki i sposoby mierzenia różnych wymiarów konkurencyjności, analiza zdolności konkurencyjnej i pozycji konkurencyjnej gospodarki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie teorii i metodyki międzynarodowych studiów porównawczych dotyczących koncepcji międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej i przechodzenia w kierunku gospodarki 4.0. Zostaną omówione wymiary konkurencyjności, w szczególności konkurencyjności cyfrowej. Studenci uzyskają wiedzę dotyczącą wskaźników i sposobów mierzenia różnych wymiarów konkurencyjności, jak również wykorzystywania dostępnych źródeł danych statystycznych i raportów zawierających analizę i ocenę międzynarodowej konkurencyjności gospodarek. Studenci nabędą umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy zdolności konkurencyjnej i pozycji konkurencyjnej gospodarki. Na zajęciach zostanie omówione znaczenie różnego rodzaju determinant konkurencyjności międzynarodowej, w szczególności czynników związanych z gospodarką 4.0.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A.M. Kowalski, M.A. Weresa (eds) (2019), Poland: Competitiveness Report 2019. International Competitiveness in the Context of Development of Industry 4.0, Warsaw School of Economics - Publishing, Warsaw 2019.

Literatura uzupełniająca:

P. Krugman (1994), Competitiveness: A Dangerous Obsession, Foreign Affairs, March/April 1994; M.A. Weresa (ed.) (2014), Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness. How are They Connected and Why Do They Matter?, Springer, Washington, D.C.; P. J. Misala (2006), Comparing national competitiveness: basic measurement problems, in:

M.A. Weresa (ed.), Poland: Competitiveness Report 2006. The role of innovation, World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, chapter 10; A.M. Kowalski (Ed.) (2018), Brexit and the Consequences for International Competitiveness, Palgrave Macmillan; A.M. Kowalski (2018), Benefits of Broadening the Analysis of International Competitiveness: The Case of CEE Countries, AIB Insights, Vol. 18, No. 1, pp. 7-11; M.A. Weresa, A.M. Kowalski, M. Mackiewicz (2018), Innovation Policy for SMEs in the Era of Industry 4.0: Policy Measures to Strengthen Innovation Capacity of SMEs, in: 2017/18 Knowledge Sharing Program with Visegrad Group: Innovation Policy for SMEs in the Era of Industry 4.0, Ministry of Economy and Finance (MOEF), Republic of Korea and Korea Development Institute (KDI), pp. 244-281; The most important reports assessing international competitiveness, in particular digital competitiveness: IMD, IMD World Digital Competitiveness Ranking (annual report), Louzanne; The Heritage Foundation and The Wall Street Journal, Index of Economic Freedom, (annual report), Washington, DC and New York; The World Bank and the International Finance Corporation, Doing Business (annual report), Washington; World Economic Forum (WEF), Global Competitiveness Report (annual report); European Commission, Directorate-General of Communications Networks, Content and Technology, The Digital Economy and Society Index (DESI).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna różne koncepcje, techniki i modele używane do analizy czynników i poziomów konkurencyjności międzynarodowej.

Student ma wiedzę dotyczącą różnych metod pomiaru poszczególnych wymiarów konkurencyjności międzynarodowej, wykorzystywanych mierników oraz raportów oceniających konkurencyjność poszczególnych krajów.

Student zna pojęcie czwartej rewolucji przemysłowej i posiada wiedzę na temat technologii zaliczanych do Przemysłu 4.0.

Umiejętności:

Student potrafi odnaleźć i analizować odpowiednie dane statystyczne i oficjalne raporty dotyczące oceny konkurencyjności międzynarodowej, w szczególności konkurencyjności cyfrowej.

Student potrafi dobrać i wykorzystać odpowiednie wskaźniki pomiaru konkurencyjności.

Student potrafi ocenić znaczenie wdrażania rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej i Przemysłu 4.0 dla kształtowania konkurencyjności gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem

koncepcji konkurencyjności cyfrowej.

Student potrafi w świadomy sposób budować społeczne relacje (networking) i zna znaczenie przywództwa w procesie przedsiębiorczym

Kompetencje społeczne:

Student rozumie znaczenie zasobów ludzkich w realizacji czwartej rewolucji przemysłowej.

Student rozumie kwestie etyczne związane z wdrażaniem rozwiązań gospodarki 4.0.

Student jest kreatywny i przedsiębiorczy w tworzeniu i realizacji projektów biznesowych o charakterze krajowym i międzynarodowym

Student potrafi wykazać zróżnicowaną skuteczność instrumentów polityki gospodarczej stymulujących przedsiębiorczość i wybrać odpowiednie instrumenty, w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego i uwarunkowań kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 50.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 30.00%

ocena z ćwiczeń: 20.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.