Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Management Accounting (FAP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231611-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advanced Management Accounting (FAP)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for FA - masters
Elective courses for FA - masters
Elective courses for FAP - masters
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Topics include in-depth performance measures and evaluation of a business both from a financial and non-financial perspective, transfer pricing and other pricing techniques, just-in-time procedures, activity-based costing and activity-based management, budgeting and advanced variance analysis.

Pełny opis:

The purpose of the course is to provide skills in the analysis of quantitative and qualitative information and application of cost accounting techniques. This is the kind of analysis which would be applied to various planning, control and decision-making situations at a more advanced level. Management accounting is viewed as part of the business information systems. Because of this, risk and uncertainty in decision-making are incorporated and their impact on control in budgeting and variance analysis is assessed. Also an in-depth analysis of performance measurement is made.

The aim is to ensure candidates can apply judgement and technique in the analysis of relevant data to provide management with the information required to contribute to a range of strategic planning, control and decision-making situations.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kaplan Publishing UK: ACCA F5, Study Text and Exam Kit.

Literatura uzupełniająca:

Kaplan Publishing UK: ACCA F5, Study Text and Exam Kit.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student should:

1. Know what kind of analysis should be applied to various planning, control and decision making situations.

2. Know in-depth the aspects of management accounting as part of the business information system.

3. Be able to perform in-depth the analysis of performance measurement.

4. Be able to assess variance analysis.

Umiejętności:

Student should:

1. Be able to can apply judgment and technique in the analysis of relevant data to provide management with the information required to contribute to a range of strategic planning, control and decision-making situations.

2. Be able to discuss the results of the analysis of performance measurement.

3. Be able to prepare management reports on costs, revenues and other financial categories.

Kompetencje społeczne:

Student should:

1. Be able to present and discuss with the management the results and conclusions from measurement performance .

2. Verify the risk and uncertainty in decision-making, controlling in budgeting process.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Pindelski
Prowadzący grup: Martinos Martodues, Małgorzata Mierzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martinos Martodues, Mikołaj Pindelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0